Aidan etäisyys rajasta

Aita tai muuri katsotaan tontin sisäiseksi silloin, kun sen etäisyys tontin rajasta on vähintään yhtä suuri kuin sen korkeus maan pinnasta. Kiinteistöjen välisen raja – aidan rakentamiseen tai pensasaidan istuttamiseen tulee olla. Tonttien välisen raja – aidan tekemiseen tulee aina olla naapurien suostumus. Aitaa ei katsota raja -aidaksi, mikäli rakennetun aidan etäisyys naapurin rajasta on. Ilman naapurin suostumusta voidaan rakentaa enintään 1,2 m korkea aita, jos aidan etäisyys naapuritontin rajasta on suurempi kuin aidan korkeus, ja aita. Tarvitaanko omalle puolelle tulevaan aitaan edes naapurin mielipidettä, vaikka se hänen pihalleen näkyykin? Onko tässä etäisyys tai korkeusmääräyksiä?

Onko olemassa standardia, mikä on aidan etäisyys tontin rajasta? Kysymys on kahden tontin väliin tulevasta aidasta. Kuinka luvattoman pensasaidan poistaminen käytännössä onnistuu? Rivitalonaapurillamme on luvaton aita rajalla, kuinka se saadaan poistettua?

Tontin rajalle saa istuttaa myös pensasaidan. Aita tulee sijoittaa niin kauas rajasta, että jokainen pystyy aitansa omalla tontillaan hoitamaan. Tukimuurin tai aidan sijoittaminen naapuritontin rajaan kiinni edellyttää naapuritontin tai. Tontin sisäisen aidan tai tukimuurin rakentamiseen. Lahdessa näin Naapurintontin rajalle rakennettava kiinteä aita tulee.

Pensasaidan etäisyys tiestä, onko yleisiä ohjeita. Mien lähelle naapurin tontin rajaa saa rakentaa. Aidan rakentaminen ja kunnossapito. Tontin tai rakennuspaikan kadun vastaiselle rajalle voidaan istuttaa aita tai. Rakennuksen etäisyyden naapurin hallitsemasta maasta on oltava ainakin yhtä.

Aidan, joka ei ole naapuritontin tai rakennuspaikan rajalla tekee ja pitää kunnossa. Tietyn rajan jälkeen edellytetään toimenpidelupa – ja tiukimmillaan on. Aita tulee ilman naapurin suostumusta sijoittaa vähin- tään 0,5 metrin etäisyydelle rajasta. Katua tai muuta kaupungin omistamaa yleistä aluetta vastassa oleva. Kahden rakennuspaikan rajalle rakennettava aita on rakennettava. Tietoisena siitä, että rakennuksen etäisyys naapurin rajasta tulee olla.

Hevostallin ja lantalan etäisyys kiinteistön rajasta tulee olla vähintään. Rakennuksen sijainti rakennuspaikalla ja etäisyys rantaviivasta. Rakennelman etäisyys tontin rajasta, rakennuksista ja muista raken- nelmista. Mikäli mainoslaite on kooltaan vähäinen (alle 0,6 x 0,6 m2), tai kyseessä on aiemmin. RAKENNUSTEN ETÄISYYS RANTAVIIVASTA. Aita tulee olla huollettavissa omalta tontilta tai rakennuspaikalta ja tuolloin aidan etäisyys rajasta tulee olla vähintään 0,5 m. Mikäli rajalla on avo-oja, tulee aita. Enintään 1,6 metriä korkean aidan rakentamiselle, kun sen etäisyys rajasta on.

Aidan tulee materiaaleiltaan, korkeudeltaan ja muulta ulkonäöltään soveltua. Rakennuksen tai rakennelman etäisyyden rakennuspaikan rajasta. Tonttien tai rakennuspaikkojen välisen aidan tekemiseen ja. Kiinteistön rajalla sijaitsevan aidan tekemiseen ja kunnossapitämiseen ovat kummankin kiinteistön haltijat velvolliset. Piirroksessa tulee näkyä aidan etäisyys. Suuria puita istuttaessa tulee niiden etäisyyden rakennuksista sekä naapurin rajasta olla riittävä.

Kaava-alueen ulkopuolella rakennuksen etäisyyden rakennuspaikan rajasta tulee olla yhtä suuri kuin.