Asuin liike ja toimistorakennusten korttelialue

Asuin -, liike – ja toimistorakennusten korttelialue. Liike – ja toimistorakentamista. Alueelle voidaan sijoittaa tiloja yksityisille ja julkisille palveluille sekä kokoontumistiloja. Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Erillispientalojen korttelialue. Rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialue. Yleisten rakennusten korttelialue. Alueelle voidaan rakentaa asuinrakennuksia, liike – ja toimistorakennuksia sekä yhdistettyjä asuin -, liike – ja.

RIVITALOJEN JA MUIDEN KYTKETTYJEN ASUINRAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Kiinteistöllä oleva liike – ja asuinrakennus on yksityishenkilöiden omistuksessa. LIIKE – JA TOIMISTORAKENNUSTEN KORTTELIALUE. Asetuksen mainitussa liitteessä on esitetty asemakaavoissa käytettävänä asuin -, liike – ja toimistorakennusten korttelialuetta osoittavana. AR = rivitalojen ja muiden kytkettyjen asuinrakennusten korttelialuetontti.

AL = asuin -, liike – ja toimistorakennusten korttelialue. Opetus- ja urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialue. Merkintä osoittaa alueen tai rakennusalan, jolla asuintilojen ulkoseinien, ikkunoiden ja muiden. Asuinkerrostalo -, liike – ja toimistorakennusten korttelialue. Rakennusten kerrosalasta vähintään 25% tulee käyttää liiketilojen rakentamiseen.

Tontilla oleva arabialainen luku osoittaa tontille rakennettavaksi sallitun enimmäiskerrosalan neliömetreinä. Autopaikkoja ei saa sijoittaa muualle kuin. Maatilojen talouskeskusten korttelialue, jolla ympäristö säilytetään. Alueen kulttuurihistoria tulee. Maanalaista johtoa varten varattu alue. Asuinkäytössä olevien AL- korttelialueiksi muuttuvien korttelialueiden ra-.

K- korttelialueilla liikerakennuksen yhteyteen saa sijoittaa enintään yhden kiinteistön hoidon ja. LEVEÄÄ PORRASTUSTA ON 25 METRIÄ. ALUEELLE VOIDAAN SIJOITTAA MATKAHUOLTOA. Rakennusten katutasoon saa rakentaa liike – ja toimistotiloja yhteensä enintään 300 k-m2. Alue on varattu korttelin 78 KL-4-alueen autopaikkoja varten.

Päätöksen julkipanoilmoitus, kh 3. Hoivakodin rakentaminen asuin -, liike – ja toimistorakennuksen korttelialueelle. Asema- tai ranta-asemakaavaan merkitty korttelin tai sen osan ja vastaavasti muun alueen kuin. ALK) asuin -, liike – ja toimistorakennusten korttelialueeksi. Asemakaavanmuutos mahdollistaa korttelin asuin -, liike – ja toimistorakennusten ja hotellitoiminnan kehittämisen lisärakentamisella ja toiminnan laadun. Maanpinnantasoon saa rakentaa enintään. Liikerakennusten korttelialue (AL), saa rakentaa. Rakennukseen saa sijoittaa liiketiloja myymälä-, toimisto- ja majoituspalveluja varten. PALVELUASUNTOJA JA NIIHIN LIITTYVIÄ JULKISIA TAI.

Asemakaavalla muutetaan nykyinen asuin -, liike – ja toimistorakennusten korttelialue AL sekä jalankululle ja pyöräilylle varattua Kuohupolun katualuetta. Linja-autoaseman länsipuolen naapurikiinteistöt. Viereisellä liike – ja toimistorakennusten korttelialueella sijaitsee Megahertsin. OPETUSTOIMINTAA PALVELEVIEN RAKENNUSTEN KORTTELIALUE.

Korttelin, korttelinosan ja alueen. RAKENNUKSET ON SÄILYTETTÄVÄ ALKUPERÄISESSÄ ASUSSAAN.