Auringon lämpösäteily

Auringon säteily on Auringon säteilemää sähkömagneettista säteilyä. Tämän lisäksi Aurinko "säteilee" hiukkasia muodostaen nk. Auringon valo on Auringon kuuman plasman lähettämää lämpösäteilyä. Myös Maa lähettää lämpösäteilyä, mutta paljon pienemmällä intensiteetillä ja.

Maa kiertää Aurinkoa, jonka säteily on elämän edellytys.

Kumoaako auringon ”uinuminen” ilmastonmuutoksen? – tässä

Auringon lämpösäteily

Tropiikissa päiväntasaajan lähellä on. Maapallolla vallitsee samaan aikaan hyvin erilaisia olosuhteita. Kun Suomessa on talvipakkaset, niin Chilessä nautitaan kesästä. Aurinko säteilee tuottamansa energian avaruuteen pääosin näkyvänä valona ja lämpö- eli infrapunasäteilynä. Mielipiteet auringon rakenteesta ovat aikojen kuluessa vaihdelleet paljon.

Aurinkoenergialaitteesta saadaan paras teho silloin, kun säteily tulee kohtisuoraan. Suomi on pohjoisesta sijainnistaan huolimatta hyvä aurinkoenergiamaa.

Kasvihuoneilmiö ja ilmakehän koostumus

Auringon lämpösäteily

Ilman lämpötilan vaihtelu seuraa viiveellä muutoksia säteilyssä. Aurinko säteilee maapallolle mutta myös maapallo säteilee jatkuvasti lämpösäteilyä avaruuteen. Valosta ja lämmöstä kannattaa nauttia ja ottaa ilo irti auringon piristävästä vaikutuksesta. D-vitamiinia ruoasta ja auringosta. Silti maahan osuvan säteilyn vuotui- nen energiamäärä on monituhatkertainen. Ja kun auringon vaikutus on varmaan kuitenkin niin valtava kaikkeen. Ja säteily on siis maapallolta lähtevää säteilyä, lähti se sitten maapallon pinnalta. Pitäisikö meidän ryhtyä vastustamaan aurinkoa?

Auringon lämpösäteilyyn oleellisesti vaikuttava pilvien määrähän on verrannollinen kosmisen säteilyn. Kasvihuoneilmiön perustana on ilmakehän takaisin säteily maan. Auringon energia on lämpöenergian siirtymistä infrapunaisten sähkömagneettisten aaltojen välityksellä. UV- säteily on auringosta tulevaa. Osa auringon säteilystä jää kuitenkin ilmaan, joten ilmakehän läpi maahan saapuva. Maaliskuun lopulla lämpösäteilyn määrä on jo nelinkertaistunut. Myös auringon säteily on sähkömag- neettista säteilyä.

Ilman ilmakehän luonnollisia kasvihuonekaasuja, joita ovat vesihöyry, hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi, auringon lämpösäteily.

Auringon lämpösäteily jakautuu eri tavalla maapallolla

Auringon lämpösäteily

Ilmakehä pitää maapallon lämpimänä ja sen otsonikerros suojelee maapalloa auringon haitalliselta säteilyltä. Passiivienergiatasolle Etelä-Suomessa rakennetut uudistalot saavat auringon lämpösäteilyä ikkunoiden kautta jopa enemmän kuin tarvitsevat. Auringonsäteily eli insolaatio (solar radiation) on auringon lähettämä säteily. Se koostuu näky- vistä valonsäteistä, infrapunaisista. Sivustolla on tietoa auringon tuottamasta säteilystä. Ultraviolettisäteily on voimakkaimmillaan Suomessa. Auringosta saatava lämpöenergia on säteilyä.

Rakennusta voidaan suojata ikkunan kautta tulevalta auringon säteilyltä usein eri keinoin. Kasvihuoneessa lämpötila on paljon korkeampi kuin ulkona, varsinkin auringon paistaessa. Lämpökuormista tärkein on auringon lämpösäteily ja tämän lisäksi on pitkä lista muita lämpökuormia: Ruuanlaitto, kodin elektroniikka, valaistus, kodinkoneet. Tästä lämpökuormasta saadaan eliminoitua jopa 77 prosenttia. Lämpösäteilyksi muuttunut aurinkoenergia ei kykene poistumaan. Ionisoimaton säteily ja ihminen.

Sen sijaan Auringon ytimen kuumuus karkaa tavallisen ihmisen. Se pallokuoren pinta-ala, jolle säteily hajaantuu, on verrannollinen. Ulkopuoliset aurinkosuojaratkaisut, käytännössä siis markiisit ja ulkopuoliset screenkaihtimet varjostavat erittäin tehokkaasti ja pysäyttävät lämpösäteilyn. LIITE 1: Vuotuisen auringon säteilymäärän jakautuma vaakatasossa. Auringon maahan saakka tuleva säteily on Etelä-Suomessa suurimman osan vuodesta samaa luokkaa kuin monissa huomattavasti eteläisemmissä maissa.

Laitoksen mukaan auringon säteily on tällä haavaa heikompaa kuin vuosikymmenen alussa. Tämä johtuu säteilyn luonnollisesta vaihtelusta. Massavärjättyihin laseihin on valmistuksen yhteydessä lisätty metallioksideja, joista lasi saa värin. Värillinen lasi absorboi auringon lämpösäteilyä ja lämpenee.