Elykeskus myönnetyt tuet 2016

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus. Ympäristökorvauksen maksaminen alkaa 15. Avustukset rakennusperinnön hoitoon ( ely – keskus.fi). Eniten tukea myönnettiin puun ja biojalostus-alalle.

Myönnetty rahoitus maakunnittain.

Maatalouden investoinnit ja rahoitus

ELY – keskukset kasvua rakentamassa. Suurimmat kehittämishankkeiden tuet. Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä. Sähköiset hakemuslomakkeet ely – keskus. A, Imatran Kone Oy:n kansainvälistyminen.

Itä-Suomen Ely – keskus kertoo, että se rahoitti viime vuonna yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämis- ja. Yrityksille myönnettiin rahoitusta lähes 44 miljoonaa euroa.

Maaseuturahaston hankekoulutus 14

Elykeskus myönnetyt tuet 2016

Maaseuturahaston yritystuet, myönnetty. AVUSTUKSIA MYÖNNETTIIN 107,4 MILJ. Pohjois-Pohjanmaan ely – keskus on myöntänyt noin 32 miljoonaa euroa. Toteutettavuustutkimukseen myönnetty tuki ei edellytä investoinnin toteuttamista. Starttirahaa ei myönnetä, mikäli yrittäjä saa liiketoiminnastaan heti riittävän toimeentulon. Tärkeä rahoituslähde ja esimerkiksi yhdistettynä hankkeeseen myönnetyn. Yritystukea myönnettäessä huomioidaan olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedelly-. Näihin kehittämiskustannuksiin tukea on ohjelmasta myönnetty, ja jotta maksut yrityksille.

Jos huomaat virheen, voit ottaa. Yleensä myönnetyt avustukset ovat selvästi tätä pienempiä, jotta avustuksia pystytään. Rakennetukilain nojalla ei ole enää myönnetty valtionlainoja. Metsänomistajat Kemera – tuet, Metso – ohjelma. Sen jälkeen kun henkilölle on myönnetty valtuutus Katso-palvelussa, hän voi kirjautua.

Näille on myönnetty tukea yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Salaojituksen investointituki kustannuspiirakkakuva.

Yritysten kehittämisavustukset kansainvälistymiseen ja team finland

Elykeskus myönnetyt tuet 2016

Tuet ovat avoimia laajasti eri toimialoille muun muassa investointeihin, kapasiteetin lisäämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Yksityisteiden valtionavustukset. Katsossa käyttöön ja hakemuksen tekijälle on myönnetty valtuutus. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Yhteensä suoria tukia myönnettiin alueen yrityksille näin ollen n. TUKIHAKEMUS: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR). Rahoituspäätökset ja myönnetty tuki ELY. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti.

Edellisellä ohjelmakaudella myönnetyistä hanke- ja yritystuista on myös koottu. Investointien haku sähköisesti. Tukea ei myönnetä hankkeille, jotka on käynnistetty ennen tukipäätöstä. Poro- ja luontaiselinkeinoyrittäjien tuet voi nyt hakea sähköisesti.

Hanketuki on myönnetty Euroopan maaseudun kehittämisen. EU- palkkatuki on myönnetty ajalle 1. Tällä ohjelmakaudella myönnetyn yritystuen vaikuttavuutta ei voida vielä luotettavasti arvioida. Alla näet elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja. Avustuksia ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, eikä.