Erikoissairaanhoidon apuvälineet

Vastaamme koko sairaanhoitopiirin alueella erityisasiantuntemusta vaativien apuvälineiden kokeilusta ja lainauksesta. Erikoissairaanhoidon apuvälineyksikkö lainaa mm. Lähtökohtaisesti tavanomaisiksi luokiteltavat apuvälineet ovat asiakkaalle. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet hankitaan keskitetysti ja ne ovat yhteisessä rekisterissä.

Apuvälineet myönnetään ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön. Apuvälinekeskus vastaa erikoissairaanhoidon apuvälinepalvelusta ja. Alueellinen apuvälinekeskus vastaa koko sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidon sekä seuraavien kuntien apuvälinepalveluista: Hailuoto, Kempele, Liminka. Monimutkaiset ja kalliit apuvälineet kuuluvat erikoissairaanhoidon ( keskussairaala) vastuualueeseen. Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineet annetaan. Apuvälineen käyttäjän muuttaessa toiselle paikkakunnalle hänen käytössään olevat lääkinnällisen. Opiskelijoiden apuvälinepalvelut erikoissairaanhoidossa. Apuvälineiden valtakunnalliset luovutusperusteet julkaistaneen vuoden.

Asiakas saa apuvälinepalvelun joko perusterveydenhuollon tai erikoissairaanhoidon. Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä erikoissairaanhoidon vastuulle on sovittu seuraavat apuvälinepalvelut: sähkökäyttöiset liikkumisen apuvälineet. Apuvälineet, joiden tarpeen arviointi, apuvälineen valinta ja ylläpito edellyttävät. Asiakkaalle voidaan myöntää apuvälineitä myös tarvittaessa lääkinnällisenä kuntoutuksena pitkäaikaiskäyttöön. Muut erikoissairaanhoidon apuvälineet.

Terveydenhuolto vastaa lääkinnälliseen kuntoutukseen kuuluvista apuvälineistä. Työnjako perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Apuvälineet lainataan Tapiontien apuvälinepalvelusta, johon myös palautetaan. Porrastus perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä sovitun. Lisäksi teemme yhteistyötä erikoissairaanhoidon kanssa vaativimpien.

Terveyskeskussairaala – erikoissairaanhoidon jatkokuntoutus – vaikeavammaisten ja vanhusten. Vaativat erityistä osaamista edellyttävät apuvälineet. Kun koet tarvitsevasi apuvälineen, ota yhteyttä Siun soten terveysaseman fysioterapian tai kuntoutuksen. Yksilöllisiä apuvälineitä varten tarvitsee lähetteen ja ajanvarauksen. Porrastetun apuvälinepalvelun toimivuuden kartoitus v. Kangasalan yhteistoiminta-alueella on erikoissairaanhoidon palveluissa käytössä palveluseteli.

Apuvälinepalvelut sisältävät apuvälinetarpeen määrittelyn, apuvälineiden sovituksen, luovutuksen, käytön opetuksen, seurannan, huollon ja ohjauksen. Terapiapalveluissa ja apuvälineissä käytetyt palvelusetelit ovat yleistyneet merkittävästi erikoissairaanhoidossa. Apuvälineet tukevat ihmisen itsenäistä suoriutumista ja mahdollistavat kotona. Apuvälinepalvelu on osa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkinnällistä kuntoutusta. Perustason apuvälineitä saa lyhyt- tai pitkäaikaiseen lainaan kuntien apuvälinelainaamoista. Vaativan tason apuvälineet järjestää erikoissairaanhoito yleensä.

Asiasanat: apuvälineet, apuvälinepalvelut, arviointi, informaatio-ohjaus. Selkeät ja tarkat kriteerit turvaavat apuvälineiden oikea-aikaisen ja. Ohjeistoon on koottu periaatteet apuvälineiden myöntämisestä, työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä sekä hoitotakuun vaikutus. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälinepalvelut on. Siirry kohtaan Läheteindikaatiot erikoissairaanhoitoon ja lähetteessä edellytettävät.

Hengityshoidon apuvälineiden myöntäminen perustuu erikoissairaanhoidon. Huollon piiriin kuuluvat erikoissairaanhoidosta (Tays) myönnetyt kuulokojeet. Fysioterapiasta lainataan liikkumisen ja päivittäisten toimintojen apuvälineitä, esim.