Haarapalpakko

Koristealtaiden märille reunoille tai matalaan veteen. HAARAPALPAKKO – STOR IGELKNOPP. Pikkukuvat Palpakkokasvit – Sparganiaceae. Kaari: Magnoliophyta (Siemenkasvit). Kuvia Suomen luonnonvaraisista kasveista (Photos of Finnish Wildflowers).

Jolanta Dabrowska:n kuva Mostphotosilla.

Den virtuella floran: sparganium erectum l

Haarapalpakko

Schoenoplectus lacustris) järvikorte. Equisetum fluviatile) järvikorteluhta haarapalpakko. RedFox on Suomen suurin sanakirja. Suomalainen nimi: haarapalpakko.

Ruotsalainen nimi: Väri: Kukinta-aika:. Pronunciation guide: Learn how to pronounce haarapalpakko in Finnish with native pronunciation. SYN: ramosum NL: Grote egelskop PL: Jeżogłówka gałęzista DE:.

Grenet pindsvineknop haarapalpakko rubanier dressé rameux

Haarapalpakko

Svelletin Merkja on esimerkki rehevästä kosteikosta, jonka tyyppikasveihin kuuluvat pystykeiholehti ja haarapalpakko. Viiden neliökilometrin laajuinen Svellet. Halava – Kuva: Jukka Ranta Talvi saapuu empien. Marraskuussa lintuallas ja sen itäpuolella virtaava Finnoopuro ehtivät jo kertalleen jäätyä. Ekologiset lajiryhmät on esitetty kartoilla 9-14. Luettelo sisältää myös vaateliaat vesikasvit. Puistoalueen reunaojassa kasvoi komeaa haarapalpakkoa ja metsän reunasta löytyivät ensimmäiset tatit. Sieniä olikin ilmestynyt useita lajeja.

Itään laskuojan suuntaan mentäessä. Ni i ton vaikutus eri kasvi laji en pohjanpääl —. Vapaan veden läheisyydessä kasvavat jo ratamosarpio, haarapalpakko, rantakukka ja kilpukka. Vapaassa vedessä kasvavat ulpukka, lumme, pikkulumme. Tulee tutuksi kangasajuruoho, limaska, haarapalpakko, isonäkinsammal ja ahonoidanlukko.

Itäosan rannat ovat ruovikkoiset. Vähäjärven kasvistoon lukeutuu melko vaateliaitakin lajeja, esimerkiksi ristilimaska ja haarapalpakko. Joukossa harvinaisuuksia: kapeaosmankäämi, haarapalpakko, sarjarimpi, jokileinikki, poimuvita, sahalehti, tylppälehtivita, karvalehti, kilpukka.

Kantakaupungin kasviston ruutukartoitus

Haarapalpakko

Typha latifolia, leveäosmankäämi. Ilmaversoiset: Rantapalpakko (ja haarapalpakko ). Alueen vesikasveihin kuuluvat mm. Common names, bur-reed, branched bur-reed, aufrechter igelkolben, kjempe- piggknopp, grenet pindsvineknop, småfrugtet pindsvineknop, haarapalpakko. Isoista ilmaversoiskasveista merkittävästi runsastuneita ovat myös kalmojuuri ja haarapalpakko. Myös isosorsimo ja piuru ovat runsastuneet. Sparganium erectum) ja vesitatar (Persicaria amphi- bia).

Voikukka harvinainen rikkakasvi. Aurajoen rantakasveja keskiajalla. Sparganillll1 ereetum ereetum x mieroearpon. Haarapalpakko,Spargani um erectum Taulukko 4. Niiton vaikutus haarapalpakon kasvutiheyteen. Tiheys liiton jälkeen prosentteina vertailualueen. Humaljärvessä haarapalpakkoa on todettu lähes kaikkina tutkittuina vuosina.

Rehevyyttä ilmentävät varsinkin tylppälehtivita ja haarapalpakko. Muita tavattavia ranta- ja vesikasvilajeja ovat mm. Hyvin tiheitä kasvusto ja ei ole.