Indeksikorotus 2018

Exäni ilmoitti minulle, että elatusmaksuihin on tullut korotus 1. Indeksi korotus 10 postausta 26. Lisää tuloksia kohteesta kysykelasta. Palkka-kerroin, TEL- puoliväli- indeksi. Danske Bankin ekonomisti Jukka.

Vuosittainen indeksikorotus koskee lähes 1,5 miljoonaa työeläkkeen saajaa, Appelqvist kirjoittaa. Vuokran korottaminen ja indeksikorotus. Tietoa kuinka laskea asunnon vuokran indeksikorotus. Elatusapujen indeksitarkistukset.

Elatusvelvollisten Liitto katsoo, että. Täysimääräisen elatustuen määrä on 1. Nyt täysi tuki on 155,50 euroa kuukaudessa. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvisti torstaina 26. Tämän vuoden palkankorotuslinjaksi on vakiintumassa 1,6 prosenttia, josta 1,1 – 1,2 prosentin korotus tulee kaikille ja 0,4.

Ensimmäinen yleiskorotus tulee voimaan 1. Alun perin Rakennusteollisuus RT tarjosi. Omaishoidon tuen palkkioiden indeksikorotus 1. Omaishoitajille maksettavien hoitopalkkioiden määrästä ja. Työehtosopimukset ovat voimassa 31. Muutoksia varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin 1. Lasten päivähoidon asiakasmaksut 1. Uusien työehtosopimusten mukaisesti työntekijöiden palkat korotetaan kaupan alalla ja kiinteistöpalvelualalla 1. Taloushallintoalaa koskevassa työehtosopimuksessa ajalle 1. Palkkakertoimeksi vahvistettiin 1,417. Sivistys- ja kulttuuripalvelut, varhaiskasvatus.

JHL:n edustajisto hyväksyi liiton jäsenkuntaa koskevat kunta-alan työehtosopimukset 15. Varhaiskasvatuksen palvelusetelin ja esiopetuksen ostopalvelun kattohintojen indeksikorotus. Sopimuksia on kaikkiaan kolme:. Perheoikeudellisiin asioihin liittyvää ajankohtaista. Elatustuen ja elatusavun määrät nousivat 0,57. Suuressa menoerässä myös pieniltä tuntuvat indeksikorotukset tuovat helposti satojen.

Yksittäinen suurempi indeksikorotus ei ole eläkepäivien onnistumisen kannalta. Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet. Joukkoliikenteeseen indeksikorotus 1,5 % ja lippumyynnin lisäys 4,6 %. Sopimuskauden aikana palkkoja korotetaan kahdella. Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Esimerkki indeksikorotuksen laskemisesta.

Kuluvan vuoden työeläkkeiden indeksikorotus jäi tästä johtuen 2,8 prosentiin. Esioppilaiden aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujen tarkistaminen indeksikorotuksella 1. Allaolevasta taulukosta löytyy suuntaa-antavat pisteluvut. Palveluasumisen palvelusetelin indeksikorotus. Valmistelija: palvelupäällikkö Sanna Lastikka). Selvitysosa: Luvun menot aiheutuvat valtion osuuksista eläkejärjestelmien sekä osuudesta maatalousyrittäjien ja apurahansaajien tapaturmavakuutuksen ja. Tässä olisi ilmainen laskuri niille jotka laskevat vuokriin indeksikorotuksia. Ohjelma on helppo asentaa eikä. Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuuteen ei tehdä indeksikorotusta. Kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien määriin ei tule ensi vuonna indeksikorotusta, mutta joihinkin etuuksiin on tulossa tasokorotus.