Karkotuspäätöksen toimeenpano

Mulla tuli karkotuspäätös ja 3v suomen tulo kielto. Mutta mulla on oikeutenkäynti syksyllä eikä päivämäärä oo vielä tiedossa. Viime vuonna ylivoimaisesti eniten karkotuspäätöksiä eri syistä annettiin irakilaisille. Maahanmuuttoviranomaisten tekemien karkotuspäätösten toimeenpanosta vastaavan Helsingin poliisin mukaan vuosittain sattuu muutamia. Ulkomaalaisten karkotukset ovat valitusten vuoksi selvästi pitkittyneet viime vuosina. Karkotuspäätöksistä voi valittaa hallinto-oikeuteen. Uusintahakemuksen saanut Helsingin hallinto-oikeus olisi voinut tehdä päätöksen, jolla kielletään karkotuspäätöksen toimeenpano.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa täytäntöönpanosääntelyn selkeyttämistä ja. Moataz Jalal ei saa kuitenkaan toistaiseksi työskennellä ravintolassa ja odotti haastatteluhetkellä karkotuspäätöksen toimeenpanoa Irakiin. Maahanmuuttoviraston tekemän karkotuspäätöksen jälkeen voi kestää pisimmillään jopa vuosia, ennen kuin poliisi voi panna päätöksen. Chahal oli ollut karkotuksen toimeenpanoa varten vapautensa. Ulkomaalaisille annetut karkotuspäätökset ovat myös lisääntyneet. Sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) ja Maahanmuuttovirasto haluavat nopeuttaa ulkomaalaisten karkotuspäätösten täytäntöönpanoa Suomessa.

Käännytyspäätöksen yhteydessä määräaika on kaksi viikkoa ja karkotuspäätöksen yhteydessä neljä viikkoa lainvoimaisesta päätöksestä. Vapautumisen jälkeen toimeenpano venyi, koska Somaliaan. Parisen viikkoa sitten helsinkiläisessä ravintolassa ammuttiin pyssyllä kahta. Hallinto-oikeus on valituksenalaisella päätöksellään kumonnut Maahanmuuttoviraston karkotuspäätökseen sisältyvän maahantulokiellon. Nyt kirkon tulisi ottaa Maria Kirbatsova suojelukseensa, tai karkoituksen toimeenpano tulee estää kansalaistottelemattomuudella. Tällä hetkellä karkotuspäätöksen täytäntöönpano voi kestää jopa kolme vuotta. Nykytilanteessa karkotuspäätöksen saaneet voivat jäädä aivan liian pitkäksi.

Suomen hallinto-oikeus näkee lainmuutoshankkeen ongelmallisena sillä se on ristiriidassa niin karkotuspäätöksen toimeenpanoon kuluvan. He ovat äärimmäisen hädissään, koska aika tikittää ja karkotuspäätöksen toimeenpano lähestyy, ellei tähän jotakin tule. Tätäkään rikosta ei suurella todennäköisyydellä olisi tapahtunut, jos karkotuspäätöksen toimeenpanosta vastaava virkamies olisi tehnyt työnsä. Todistustaakka on tottelemat- tomilla, jotka piilottelevat lait- tomasti maassa oleskelevia ja vaikeuttavat karkotuspäätösten toimeenpanoa. Odotellessaan tarkentavaa lainsäädäntöä poliisi päätti keskeyttää mummojen karkotuspäätöksen toimeenpanon. Järjen ja tunteen käyttö ei ole.

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin maastapoistamisen täytäntöönpanon kieltämistä valitus- luvanvaraisissa ulkomalaalaisasioissa. Vuoden alusta voimaan astuneen lainmuutoksen myötä karkotuspäätösten toimeenpano nopeutuu nykyisestä. HaIIinto-oikeuksille ehdotettu 30 päivän määräaika ratkaista karkotuspäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä tai keskeyttämistä koskeva. Esimerkiksi lainvoimaisten tuomioiden toimeenpanon vastustaminen. Samoin karkotuspäätösten, sensurointipäätösten, verotuspäätösten ja monien muiden. Oleskeluoikeuden epäisi riittävällä asiantuntemuksella varustettu viranomainen, joka olisi toimivaltainen tekemään samalla karkotuspäätöksen. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan Suomessa on kymmeniä karkotuspäätöksen saaneita ulkomaalaisia, joita heidän kotimaansa ei suostu ottamaan. Tämä kantelu koskee kaikkia niitä Irakiin ja Afganistaniin tehtyjä karkotuspäätöksiä sekä karkotuksen toimeenpanoja, jotka on käsitelty.

Jep, jep, raiskataan nyt tässä karkotuspäätöksen toimeenpanoa odotellessa. Mitäs, jos laitettaisiin näille pallo jalkaan, niin olisi poliisien. Sosiaalihuollon toimeenpanosta. Suomessa siihen saakka, kunnes karkotuspäätös sai lainvoiman. Räsänen haluaa nopeuttaa karkotusten toimeenpanoa. EIT on estänyt sen toimeenpanon.

Korkein hallinto- oikeus hylkäsi naisen valituksen karkotuspäätöksestä kesäkuussa.