Lähihoitajan lisät kvtes

Miten lähihoitajan palkka määräytyy? Entä milloin lähihoitajan lisät tulevat maksuun? Kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa ( KVTES ) on. Näiden lisäksi on myös muita palkanosia, kuten kertapalkkio sekä rekrytointi-, kieli- ja.

Sunnuntaina, arkipyhänä, lauantaina, iltaisin ja öisin tehdystä työstä maksetaan erillistä korvausta eli lisiä peruspalkan päälle. Hei, työnantajani kertoi, että palkkani tulee. Olen lähihoitajan ja minulla on alle vuosi työkokemusta. Kysymyksen lähetti Sofia Virri. Lisäksi sopimuskaudella on käytössä paikallinen järjestelyerä ja tammikuussa. KVTES:n liitteen 12 hoitopaikan hinnat 1. Soveltamisohjeeseen on selvyyden vuoksi lisätty työsopimuslain 1. Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus ( KVTES ) on kunta-alan suurin.

Suurimpia ammattiryhmiä ovat sairaanhoitajat, lähihoitajat, lastenhoitajat. Kertokaas paljonko yökkö- lähihoitajalla on palkka. Lisää tuloksia kohteesta kaksplus. Ja ok,jostain tehyn sivuilta nuo näkyy mutta haluaisin ihan konkreettisia vastauksia ihmisiltä, koska lisät vaikuttaa paljon eli paljon on palkkanne kuukaudessa. KVTES määrittelee kunta-allalla työskentelevien henkilöiden palkkauksen. Paljonko on lähihoitajan tuntipalkka KVTES:in mukaan, entäs ilta- ja. Eikä sielläkään ole ihmeelliset tuntipalkat vaan lisät ovat hyviä ja ylitöitä. Nuori lähihoitajaopiskelija tai vastavalmistunut lähihoitaja – ennen kuin.

Lisäksi asiasta tulee ennen työn aloittamista tehdä ilmoitus. KVTES -palkkausjärjestelmäopas. KVTESin mukaan kokemuslisät tulee 5% 5v työkokemuksesta ja toiset 5&. Mulla on ihan pieniä vaikeuksia ymmärtää kvtessiä. Tein tänään aamuvuoron (7- 15) ja huomenna myös (7-13.15).

Mitä lisiä minulle kuuluu ja paljonko ne on. TERVON KUNNAN LÄHIHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN TOIS-. Lähihoitajaopiskelija voi hakeutua hoitoalan töihin. Kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen ( KVTES ) mukaan.

Tehtäväkohtainen palkka tarkoittaa työn vaativuuden mukaan maksettavaa peruspalkkaa, jossa ei ole lisiä. Tämän lisäksi viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteiden ehdoista on sovittu paikallisin virka- ja työehtosopimuksin. Kaiken kattavat siivouspalvelumme ulottuvat huoltotöiden lisäksi myös esim. Vastaamme tarpeisiisi aina ripeällä otteella ja. Vaikka uusi menettelytapa on lisännyt Turun kaupungin palkkakustannuksia, voidaan. Hinnoittelun 03HOI040 taso 10 ( lähihoitaja, hammashoitaja jne.). Henkilökohtaisia lisiä saa vajaa puolet vastaajista, mutta lisät ovat.

Pieni osa järjestelyeräpotista jaetaan lisäksi harkinnanvaraisina henkilökohtaisina lisinä, jotka. Tähän palkkahinnoittelukohtaan voivat kuulua esimerkiksi lähihoitaja, lastenhoitaja, las-. Lisäksi tarjoamme joukon etuja, jotka ovat kaikkien työntekijöidemme hyödynnettävissä. PAM neuvottelee palvelualoille työehtosopimukset. Niissä sovitaan työssä noudatettavista vähimmäisehdoista, kuten palkasta, työajasta, sairausajanpalkasta.

Lisien osuus vaihteli ammateittain. Koko kuntasektorilla lisien osuus oli 19 prosenttia, lääkäreillä 33.