Moitekanne testamentti

Perillisille on perintöoikeudessa varattu oikeus moittiia testamenttia eli väittää, että testamentti on pätemätön. Testamentin moite tarkoittaa käytännössä sitä, että. Aloitevalta testamentin moittimiseksi on ainoastaan perillisillä ja moitekanne voidaan nostaa vasta testamentin tekijän kuoltua. Moittiminen tapahtuu siten, että testamentinsaajaa vastaan nostetaan. Isäni kuoleman jälkeen aloitimme neuvottelut perinnönjaosta. Tällöin yksi sisarukseni esitteli testamentin, jonka mukaan isämme olisi suosinut.

Jos testamentin tekijä kuolee perillisettä, kuuluu moiteoikeus valtiolle. Vainajan isä päätti moittia testamenttia. Moitekanne menestyi, minkä johdosta testamentti on pätemätön siltä osin kuin se estää isää saamasta perintöosaansa. T:n toissijaisina perillisinä olleet sukulaiset nostivat testamentin moitekanteen E: tä vastaan. Heillä katsottiin olleen riittävä oikeudellinen intressi. Vaasalaisella oli ollut aiemmin testamentti toisen veljensä lasten hyväksi.

Lakiosa-kysymys ei kuulunut lainkaan käytyyn testamentin moite. Yleisimmin testamentin moitekanne nostetaan kuitenkin sen perusteella, että testamentin tekijän testamenttauskykyyn on vaikuttanut jokin. Se voi perustua esimerkiksi siihen, että testamentissa on muotovirhe tai. Milloin testamentti kannattaa riitauttaa tai oikeuksiaan penätä käräjillä? Perillisen on nostettava moite käräjäoikeudessa kuuden kuukauden.

Mikä on testamentin moitekanne? Testamentti voidaan tehdä pätemättömäksi moitekanteen avulla. Moiteperusteet, joilla testamenttia voi moittia on yksilöity laissa. Mainitussa tapauksessa moitekanteet menestyvät helpoiten sillä perusteella, ettei testamenttia tehdessä ole noudatettu muotovaatimuksia. Uusimmat muutokset testamenttiin paljastuivat koko suvulle, kun iäkäs äiti kuoli. Testamentista nostettiin moite pari vuotta sitten, koska toisen. Voiko leski moittia keskinäistä testamenttia, jossa hän on itse testaattorin asemassa?

Testamenttia voi moittia 6 kk kuluessa sen tietoon saattamisesta. Jos ensiksi kuollut puoliso on testamentilla määrännyt jäämistöstään jotakin. Sillä, joka on nostanut moitekanteen, on oikeus saada pesästä korvaus. Moitekanne tarkoittaa sitä, että jos perilliset eivät hyväksy testamenttia, he voivat moittia sitä käräjäoikeudessa. Testamentti on tällaisissa tilanteissa siis moitteenvaraisesti pätemätön. Moitekanne on nostettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun.

Mikäli testamenttia ei ole tehnyt eikä läheisiä sukulaisia ole, perintö voi. Kuolinpesä, pesänselvitys, perunkirjoitus, testamentti. Moite testamentista tapahtuu toimittamalla kanne tuomioistuimelle. Tahtovirheet testamentin moitekanteen perusteina. Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta.

Muussa tapauksessa perillisellä on kuuden kuukauden aika harkita nostaako hän testamentista moitekanteen. Moiteaika alkaa tiedoksiannosta. Mikäli vainaja ei ole myöskään määrännyt omaisuudestaan testamentilla. Kuten seuraavasta käy ilmi, kaikissa tapauksissa ei testamenttia. Näitä ovat edunvalvontavaltuutus, hoitotahto ja testamentti. Myös testamentissa tai lahjakirjassa voi olla ehto, jonka mukaan saajan. Jos moitekanne menestyy, testamentti julistetaan pätemättömäksi.

Esimerkkinä tällaisesta tilanteesta voi olla testamentin moitekanne. Tällöinkin annetaan vain ne tiedot.