Myönnetyt apurahat skr

Näytä apurahansaaja myöntämisvuoden, rahaston tai alan mukaan. Soitinvanhus ja nuori sellisti tutustuvat toisiinsa. Kulttuurirahasto selvittää apurahojensa vaikuttavuutta. Rahasto tukee toimintaa, jonka kohde tai toteuttaja on Uudeltamaalta. Apurahoja myönnetään taiteelliseen työskentelyyn ja taiteeseen liittyviin projekteihin. Post doc -tutkimukseen ulkomailla haetaan apurahoja säätiöiden yhteisen. Taide²-apuraha on tarkoitettu taiteen alan suurimittaisiin hankkeisiin.

Keskusrahastosta kolmivuotisena myönnetyn apurahan toisen ja kolmannen vuoden rahoitusta haetaan apurahanhakijan verkkopalvelussa noin kolme. Ne tukevat oman maakuntansa alueella tehtävää kulttuurityötä jakamalla apurahoja ja. Rahasto vastaanotti hakuaikana 653 hakemusta, joiden yhteenlaskettu hakusumma oli reilu 8 miljoonaa euroa. Apurahan selvittämättä jättäminen aiheuttaa. Pirkanmaan rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja.

Keski-Suomen rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Pohjois-Savon rahasto tukee maakunnassa tehtävää tai siihen kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta, taiteellista työtä sekä kulttuuritoimintaa. Pohjois-Savon rahasto muodostuu yleisrahastosta sekä lahjoituksiin ja testamentteihin perustuvista nimikkorahastoista. Hämeen rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.

Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajille kirjeitse noin kaksi viikkoa ennen. Hakemusten arvioinnissa käytetään tarvittaessa ulkopuolisia asiantuntijoita. Vähintään puolen vuoden mittaisen työskentelyn mahdollistavia apurahoja myönnettiin yli 30:lle tieteen ja taiteen harjoittajalle. Etelä-Karjalan rahaston apurahojen seuraava hakuaika on 10.

Myönnettyjen apurahojen sukupuolijakauma oli naiset 58% ja miehet 42%. Tieto myönnetystä apurahasta ja vuosijuhlakutsu Eurassa 28. Yksityinen säätiö, joka jakaa apurahoja tieteeseen ja taiteeseen. Katso Pohjois-Pohjanmaan alueelle myönnetyt apurahat:. Uutinen SKR -Pirkanmaan apurahat 8. Eniten apurahoja myönnettiin taiteelliseen työskentelyyn (30 %) ja toiseksi eniten väitöskirjatyöhön (29 %). Suomen kulttuurirahasto myönsi apurahoja Lappiin muun muassa kirjallisuuteen ja näyttämötaiteeseen. Kaikki myönnetyt apurahat ovat osoitteessa skr. AdAstralle viime vuosina myönnetyt avustukset.

PoDoCo ohjelman myöntämät apurahat on tarkoitettu uusia uria aukovan. Työntekijälle myönnetyn apurahan siirtäminen yliopistolle. Stipendien, apurahojen ja tunnustuspalkintojen veronalaisuudesta säädetään. Oikeuskäytännössä opintoihin myönnetty apuraha on katsottu.

Paavilaisen palkinto myönnettiin rohkeista ja riipaisevista. Taiteen aloilla isoimmat apurahat myönnettiin Suomen New Yorkin kulttuuri-instituutin. Apurahat jaettiin SKR:n vuosijuhlassa lauantaina. Se tukee suomalaista kulttuurielämää mm. Soitinkokoelmamme soitinlainat on myönnetty! Päijät-Hämeeseen apurahoja myönnettiin yhteensä.

Hae apurahan saajia myöntämisvuoden.