Pohjavesialue rajoitukset

Seuraavien yleisten rajoitusten ja ohjeiden tarkoitus on määrittää selkeät. Utajärveläinen metsänomistaja Heikki Korhonen laskee, että hänellä on pohjavesialueella metsämaita noin sata hehtaaria. Rajoituksiin hän törmäsi yllättäen. Maanviljelijänä pohjavesialueella. Vain lainvoimaisissa kaavoissa asetetut pohjavesialueiden suojelumääräykset ja maankäytön rajoitukset koskevat maankäytön ja. Tämä rakentamistapaohje on tarkoitettu tärkeillä pohjavesialueilla rakennus- tai purkutyöhön ryhtyville. Rakentamistapaohjeet on esitetty. Vedenhankintaan soveltuvat pohjavesialueet.

Alueen pohjavesialueiden yleiskartat löytyvät seuraavista linkeistä: Isojoki. Naarajärven ja Löytynlammen pohjavesialue ehdotetaan yhdistettäväksi yhdeksi pohjavesialueeksi. Yleensä pohjavesialueet on jaettu kolmeen luokkaan, ja rajoitukset voivat koskea pääasiassa luokkia 1 ja 2, lain mukaan ei kolmosluokkaa. Ketomäen pohjavesialueelle laaditun suojelusuunnitelman sisältö. Kollinnummen pohjavesialueelle laaditun suojelusuunnitelman sisältö. Rajoitettu akviferi eli salpavesi: yläpinta rajoittuu huonosti vettä läpäisevään kerrokseen.

Rantakylän pohjavesialue on vesienhoidon suunnittelussa määritelty. Pohjavesialueesta kertova merkki Kauhanevan–Pohjankankaan. Sulkaharjun pohjavesialue on pääosin metsätalousmaata. Esimerkiksi joillakin sokerijuurikkaalle hyväksytyillä valmisteilla käyttöä pohjavesialueilla on rajoitettu ottaen huomioon pellon salaojitus, maalaji ja valmisteen. Vesilaissa ei viitata pohjavesialueisiin vaan pohjaveden muuttamista. Tukes säätelee kasvinsuojeluaineille määriteltyjä ympäristörajoituksia. Jätevesien johtamiselle maaperään on pohjavesialueilla erityisvaatimuksia. Samoin peltoviljelyssä on lannan levitykselle pohjavesialueilla rajoituksia.

Ohjeita maankäytön suunnitteluun. Viljan kasvitautiaineiden pohjavesi- ja peräkkäiskäytön rajoitukset. Tuotteiden rajoituksiin saattaa. Maalämmön hyödyntämiseen liittyy Lahdessa rajoituksia, joiden tarkoitus on turvata. Nykyisin pohjavesialueen raja kulkee Aapiskukon pihan laidalta.

Imatralla Salpausselälle sijoittuvia, vedenhankintaa varten tärkeitä eli I-luokan pohjavesialueita ovat Vesioronkangas sekä Korvenkannan pohjavesialue, joka. Sahakankaan pohjavesialue ehdotettiin siirrettäväksi. Luokka III: muu pohjavesialue Numeerinen. Hämeenlinnan alueella sijaitsee useita III-luokan pohjavesialueita. Luokittelun mukaisesti Kaarinan pohjavesialueiden pohjavettä käytetään tai. Esitetään suositukset ja rajoitukset maankäyttömuodoille eri osissa.

Päätöstä suoja-alueen käyttöä koskevien rajoitusten osalta on noudatettava vesilain 9. POHJAVESIALUEEN SUOJELUSUUNNITELMA. Vesistöjen suojelussa rajoitukset:. Näillä ei mitään rajoituksia pohjavesialueella. Patamäen pohjavesialueen kunnostusojitus Kokkolassa. TUKESin kasvinsuojelurekisterissä antamia ohjeita ja rajoituksia.

Rajamäen I-luokan pohjavesialue on lähes 9 km pitkä osa. VEDENOTTAMOIDEN SUOJA-ALUEET JA RAJOITUKSET ALUEILLA. Muu vedenhankintakäyttöön soveltuva pohjavesialue – luokka 2. Maa-aineslain mukaisesta pohjavesialueella sijaitsevasta kotitarveotosta tulee. Tämä pohjavesialueen suojelusuunnitelma on laadittu Perhon kunnan toimeksiannosta.

Maalämmön rakentamisessa on rajoituksia pohjavesialueilla. Pääsääntöisesti sitä ei sallita vedenottamoiden suoja-alueilla tai niiden läheisyydessä.