Pohjavesialueet

Siirry navigaatioon Siirry hakuun. Uutena luokituksena mukaan tulee E-merkintä. Pohjavesiposti Kontinkankaalla Oulussa. Saarijärven kanssa, yksi Uuraisten ja kaksi Laukaan kanssa.

Pohjaveden muodostumisalue on pohjavesialueen osa, jossa maaperän vedenläpäisevyys vastaa vähintään hienon hiekan läpäisevyyttä.

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma

Pohjavesialueet

Reunamuodostumat (Salpausselkä I ja II) sekä niihin liittyvät harjualueet ja deltat kattavat Kaakkois-Suomen merkittävimmät pohjavesialueet. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus luokittelee pohjavesialueen vedenhankintakäyttöön soveltuvuuden ja suojelutarpeen perusteella. Kartat pohjavesialueista (pdf-muodossa). Oppaan tarkoitus on toimia käytännön ohjeistuksena ELY-keskuksille pohjavesialueiden määrittämisessä ja luokituksessa.

Sysmän kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä on annettu pohjavesialueille erityisiä määräyksiä jätevesien käsittelystä ja polttonesteiden. Vedenhankinnan kannalta tärkeät pohjavesialueet.

Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Pohjavesialueet

Aineisto sisältää vedenhankintaa varten kartoitetut ja luokitellut pohjavesialueet. Vihdin kunnassa on kaksikymmentäneljä luokiteltua pohjavesialuetta. I-luokan pohjavesialueen pohjaveden varsinainen muodostumisalue. Näistä kymmenen on vedenhankintaa varten tärkeää ja neljätoista vedenhankintaan. Pohjavettä esiintyy kaikkialla maa- ja kallioperässä. Honkajoen pohjavesialueiden suojelusuunnitelma ja sijaintikartat löytyvät alla olevista.

Pirkanmaalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet Valkeakosken ja Akaan kaupunkien alueilla. Mitä ne pohjavesialueet sitten ovat? Miksi puhutaan pohjavesialueista, jos pohjavettä on joka paikassa maaperässä? Puttosharjun pohjavesialueella sijaitseville vanhoille maa-ainesten ottamisalueille on laadittu kunnostussuunnitelma. Kunnostussuunnitelman tavoitteena on. Kangasalla on rajattu ja luokiteltu uudelleen pohjavesialueet. Rajausten ja luokitusten tarkistaminen on osa valtakunnallista hanketta, jossa. Hankkeessa tutkitut pohjavesialueet ovat Orimattilan Viiskivenharju, Asikkalan Vesivehmaankangas, Kärkölän Järvelä, Hollolan Kukonkoivu-Hatsina ja.

Pohjavesialueet

Alueiden rajaamisessa otetaan huomioon esiintymän. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämistä koskevaan lakiin sisällytettiin uusi luku 2 a, joka käsittelee pohjavesialueiden rajaamista ja. Laihia on kehittyvä ja elinvoimainen maaseutukunta. Erinomainen sijainti Vaasan kupeessa, alueen kasvava elinkeinotoiminta sekä erinomaiset. Asikkalassa on pohjavesialueita yhteensä 88,07 km 2, joka on 11,6 % kunnan kokonaispinta-alasta (maa-alasta noin 15,6 %). Hausjärven ympäristönsuojelumääräysten liitekartta. Pohjavedellä tarkoitetaan vettä, joka virtaa maa- ja kallioperässä. Lähteessä pohjavesi purkautuu suoraan maanpinnalle tai.

Riskipohjavesialueeksi luokitellaan Heinolassa Urheiluopiston, Veljeskylän, Myllyojan ja Heinola kk:n pohjavesialueet. Se tarkoittaa, että näillä alueilla ihmisen. Suojelusuunnitelman kohteina olevat Peltosalmi-Ohenmäki, Honkalampi ja Ham- inamäki-Humppi pohjavesialueet sijaitsevat Iisalmen kaupungin ja.