Puun mittaus taulukko

Alla olevalla taulukolla voidaan suorittaa tukkien kuutionti silloin, kun puut on mitattu. Mikäli käytät tuloksia virallisen mittauksen perustana, sinun tulee tietää. Puutavaranmittauksen neuvottelukunnan suositus:. Tilavuuden määrityksessä käytetään yksikkötilavuuslukuja ( taulukko 1), jotka.

Tilavuustaulukko perustuu siihen, että läpimitta mitataan 1,3 metriä ylintä juurenniskaa korkeammalta eli 1,3 metriä sen. Kohde 9 YKSITTÄISEN PUUN TILAVUUDEN MITTAUS.

Pölkkyjen mittaus puutavara

Puun mittaus taulukko

Mittaa puun paksuus rinnankorkeudelta (d1,3 m). Katso tulos pystypuiden tilavuustaulukosta. Poikkeuksena kuitenkin lattia- ja venepuut, jotka katkotaan mahdollisimman pitkiksi. Siinä mitataan puupinon pituus, korkeus ja puutavaran keskipituus. Googeliin sanat ” puutavarapölkkyjen mittaus ” ja naputtelemalla PageDown sivulle 6. TAPIO Maastotaulukot on metsäosaajan moderni käsikirja.

Vaihtoehtoisesti voi mitata puun läpimitan myös kannonkorkeudelta, jolloin saa vastaavat tulokset.

Miten laskea yhden tukin hinta?

Puun mittaus taulukko

Asetu seisomaan kohtaan, josta näet hyvin koko puun tyvestä. Lisäksi tilavuuden arviointiin on olemassa erilaisia taulukoita. Mistä rungosta, ainakin teoriassa, saadaan eniten sahatavaraa? PYSTYPUIDEN SILMÄVARAINEN KUUTIOINTI. Kuitupuun pinomittaus on toiseksi yleisin kuitupuun mittaukseen käytetty. Taulukko: Suhteellinen tilavuusero.

Puutavaraa voidaan mitata tilavuuden, massan tai kappalemäärän mukaan. Tämän vuoksi puutavaran tilavuus voidaan ilmoittaa joko kiinto-, pino- tai. Lukessa tutkitaan ja kehitetään puukaupan ja urakoinnin perusteena käytettäviä puutavaran mittausmenetelmiä. Luken lakisääteisenä tehtävänä on antaa. Latvusmassan tuoretiheysluvut Etelä-Suomessa ja Pohjanmaalla. Tapa 2: Pohjois Suomen puustolle sovitettu taulukko (siis oikea alue).

Tukin mittaus on mittausta, koko rungon mittaus enemmän arviointia. Karsitun ja katkotun puutavaran muodostelmien mittaus. Asiasanat: puutavaran mittaus, mittaustarkkuus, kuormainvaaka, tuoretiheys. Puun ympärysmitta mitataan 1,3 metriä ylintä juurenniskaa korkeammalta.

Puuston kuutiomäärä voidaan tutkia liitteessä B olevasta taulukosta.

Pienten kuitupuuerien mittaus puutavara

Puun mittaus taulukko

Puun ikää voidaan mitata päältäpäin erityisesti nuoren männyn kyseessä ollessa. Jos tukin latvaläpimittaa nostetaan 18. Käytä taulukon tietoja puulajeista riippumatta, vaikka ne antavatkin todennäköisesti liian. Mittauksessa saatu lukumäärä on metsikön puiden pohjapinta-ala.

Taulukosta nähdään, että puun kosteuspitoisuus on lähtötietojen mukaisessa tapauksessa noin 9,5 %. Näin ollen esimerkiksi lattialautojen kosteuspitoisuus. Mittaus tapahtuu puun karsinnan ja katkonnan. Samassa yhteydessä mitataan puun pituus. PITUUSLUOKKA- TAULUKKO kertoo, minkä mittaisiksi tukeiksi.

Puun läpimitan saat mittaamalla sen ympärysmitan ja jakamalla tuloksen kolmella. Voit halutessasi mitata useamman puun pituuden.