Rakennerahastot

Kaikki tieto hakemisesta, haun aikatauluista ja painotuksista, valintakriteereistä sekä hankevalinnoista löytyy rakennerahastot. Mistä rahoitusta yrityksen kehittämiseen? EU:n aluekehitys- ja sosiaalirahastojen rahoituksen hakijoille. Ylhäällä vihreällä teksti Vipuvoimaa. European Commission – The aim of the EU Cohesion Policy is to reduce economic and social disparities between regions in Europe – mainly through the. EU toteuttaa alue- ja rakennepolitiikkaa rakennerahastojen avulla. Satakunta kuuluu Länsi-Suomen. Käytämme niin ikään projektin hakemusta lähteenä työssämme.

Lapin ELY-keskuksen johtaja Pirkko Saarela arvelee. Koulutuksen järjestävät yhteistyössä Lapin ammattikorkeakoulu ja Centria. Kaikki artikkelit aiheesta " rakennerahastot ". EU:n rakennerahastojen tuet Suomelle voivat loppua. Tuloksellisuustarkastuskertomus.

Mihin EAKR-rahoitus on tarkoitettu? Yritysten näkökulmasta kiinnostavimmat rahastot ovat rakennerahastot sekä maaseuturahasto. Näistä rahastoista myös yritykset voivat saada. Ylitarkastaja, Erkki Mäntyharju Valtiovarain controller –toiminto Tarkastusviranomaisyksikkö. Rakennerahastoilla voidaan tukea erityisesti pk-sektorin liiketoiminnan kehittymistä, kertoo Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen.

Ohjelman tavoitteena on edistää kestävää kasvua, saada lisää työpaikkoja ja yrityksiä sekä hillitä. Kestävää kasvua ja työtä – rakennerahasto -ohjelma. RAKENNERAHASTOJEN JA KOHEESIORAHASTON. Rakennerahastoista tuloutettavien varojen ja niillä rahoitettavien menojen maksamiseen tarvittavien määrärahojen ottamisesta valtion talousarvioon säädetään.

Hankehaun tavoitteena on rahoittaa hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat rakennerahasto -ohjelman. Näin laajaa ja tällä vaativuuskertoimella varustettua arvioinnin. Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Maaseutu- ja maatalousrahastojen vastaava tulossa. Ratkaisuehdotus rakennerahastoja koskevassa asiassa. Valtioneuvoston viestintäyksikkö. Tuomio rakennerahastoja koskevassa asiassa. There are several oncoming structural fund calls opening in.

GenderCoP on arvioinut lopulliset asiakirjat. ERI-yleisasetusta sovelletaan viiteen. Hanketta suunniteltaessa tulee etukäteen selvittää, mihin rakennerahasto – ohjelman toimintalinjoista ja erityistavoitteista hanke kuuluu. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti rakennerahastojen rahoitusasiantuntijoille suunnatun ajankohtaispäivän 15. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen. Yksi ohjelma – kaksi alueellista suunnitelmaa.

Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen". Twinning-hankkeet ovat EU-rahoitteisia julkishallinnon organisaatioiden välisiä hankkeita, joiden tavoitteena on kehittää kohdemaan hallintoa. Uudenmaan liitto koordinoi EAKR-hankerahoitusta Etelä-Suomen alueella. Aika-strategian ensisijainen tarkoitus on vahvistaa. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on myöntänyt Tulikiven Suomussalmen talkkiesiintymän hyödyntämishankkeelle.

EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa toteutetaan ja rahoitetaan rakennerahasto -ohjelmien avulla. AINEISTO, MENETELMÄT JA LUOKITTELU 9.