Raskasmetallit marjoissa

Teiden varsilla sieniin ja marjoihin tarttuu maaperän kautta raskasmetalleja, kertoo Etelä-Suomen Sanomat. Puheen eivät ole aivan tuulesta temmattuja: teiden varsilla sieniin ja marjoihin voi kertyä raskasmetalleja maaperän kautta, ja niiden pinnalle. Viimeksi mainituista mustikan pitoisuudet ovat hieman korkeam- mat kuin puolukan. Raskasmetallit ravintokasveissa ja maassa. Ympäristön lyijypitoisuus on laskenut merkittävästi viime vuosikymmeninä lyijyttömän bensiinin vuoksi. Lyijyä voi silti kertyä marjoihin ja sieniin. Analysoidut raskasmetallit olivat antimoni, arseeni, eloho- pea, kadmium, kromi, kupari. Ovatko marjojen ja sienten sisältämien raskasmetallien pitoisuudet ensimmäisinä vuosina tuhkalannoituksen jälkeen nousseet liian korkeiksi?

Kupari, tina, lyijy, antimoni ja elohopea ovat raskasmetalleja, joita on käytetty. Uskaltaako marjoja poimia suoraan teiden varsilta vai kannattaako askeltaa vähän metsän puolelle? Tutkijan mukaan raskasmetallipitoisuudet eivät. Kaikki autojen raskasmetallit ym.

Taas yksi syy lisää miksi poimin itse. Kun metsään lähtee keräämään marjoja, sieniä tai yrttejä, vilkkaasti. Jos heti tien vieressä on puusto, se tavallaan estää raskasmetallien. Erityisen haitallisia aineita eläville organismeille ovat raskasmetallit.

Itse poimimalla saa niin laadukkaita sieniä ja marjoja kuin haluaa. Esimerkiksi monet raskasmetallit kerääntyvät eri sienilajeihin. Metsien tuhkalannoitus osoittautui marjojen ja sienten kannalta. Tuhka kuitenkin sisältää kasviravinteiden lisäksi myös raskasmetalleja. Muista raskasmetalleista poiketen sienet eivät ota sitä kovin hanakasti maaperästä. Kaupunkisienistä mitattu lyijy on todennäköisesti vanhaa. Sienten ja marjojen käytön kehittämiseen apua voisi saada muista maista. Sienet keräävät raskasmetalleja juuririhmastonsa kautta maaperästä.

Nimeke: Marjojen puhtaus: raskasmetallit ja torjunta-aineet. Vitamiinit, mineraalit ja antioksidantit. Marjojen, hedelmien ja pähkinöiden keruu on Suomessa sallittua. Moni miettii ilmansaasteiden tai maassa olevien raskasmetallien vaikutusta kaupunkiruoan. Nikkilän kartanon mailla marjassa ahkerasti käyvä martinkyläläinen Anu.

Lyijy on elimistöön kertyvä raskasmetalli, joka kulkeutuu marjoihin ja. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen Rovaniemen yksikössä toteutettiin eri puolilta. Tästä syystä niitä ei ole suositeltavaa. Ilmansaasteet, kuten raskasmetallit ja polyaromaattiset hiilivedyt saattavat kertyä.

Hedelmien ja marjojen raskasmetallipitoisuudet ovat yleensä pieniä, sillä. Arvostan ravinteikasta ruokaa ja täytän kesäisin pakastimemme marjoilla samalla hiemen hämmästellen superfood- ja gojihypetystä. Hedelmistä, vihanneksista ja marjoista voi löytyä kasvinsuojeluaineiden jäämiä. Perinteisiä marjoja ja sieniä pidetään käyttöhistoriansa kautta turvallisina ja. Tulokset osoittavat, että Suomen puolella marjoissa on hyvin vähän raskasmetalleja. Sen sijaan Venäjän puolella lähellä teollisuuslaitoksia.

Pähkinöitä ja manteleita voidaan tarjota. Metsäntutkimuslaitoksen seurantatutkimuksessa marjojen ja sienten.