Rinnastuskonjunktiot pilkku

Pilkkuja liikaa vai liian vähän? Pilkku rinnasteisten lauseenjäsenten ja luettelon osien välissä. Vai on vaihtoehtokysymyksissä käytettävä poissulkeva rinnastuskonjunktio:. Siirry kohtaan Kokonaisten päälauseiden välissä ja tai muu rinnastuskonjunktio – niiden väliin tulee pilkku. Lause on rakenteeltaan kokonainen, kun sillä. Peräkkäisistä sivulauseista toinen voi myös olla toiselle alisteinen. Pääsääntö: virkkeen lauseet erotetaan toisistaan.

Jos sivulause on päälauseen keskellä, sen molemmin puolin tulee pilkku. Rinnastuskonjunktiot liittävät yhteen kaksi saman-. Pilkun paikan ratkaisee siis virkkeen lauserakenne. Pilkku on merkkinä melko huomaamaton, mutta se on tärkein välimerkki pisteen.

Päälauseiden välistä jätetään pilkku pois, jos lauseita yhdistää jokin rinnastuskonjunktio ja lauseilla on jokin yhteinen osa tai tekijä. Vaikka kahta päälausetta yhdistää rinnastuskonjunktio ja, pilkku tulee lauseiden väliin, koska niillä ei ole yhteistä osaa. Toisessa lauseessa tekijä on Jonna ja. Yleensä konjunktiot eivät taivu. Ennen alistuskonjunktiota tulee aina pilkku (,). Kahden adjektiivin välissä käytetään pilkkua, mikäli ko. Sivulauseita (=SL) on kolmea tyyppiä: 1. Pilkkua ei siis lauseenvastikkeen kanssa käytetä.

Konjunktiot: mutta vai paitsi? Rinnasteisuutta osoittavat rinnastuskonjunktiot ja, sekä, sekä – että, -kä, eli. Tässä Wordin vihreä huomautusalleviivaus toimii hyvin: tarkista pilkun käyttö, jos. Ja-sana ja muukin rinnastuskonjunktio (sekä, tai, eli, vai) voi yhdistää erillisä. Joskus rinnastuskonjunktiot yhdistävät sivulauseita ja silloin tarvitaan sivulauseen sanajärjestys: Han sade att han var sjuk och (att han) inte. Ne erotetaan pilkulla, jos niiden välissä on rinnastuskonjunktio, mutta niillä ei ole muuta yhteistä. Siskoni reissaa ympäri Eurooppaa, ja minä vain homehdun.

Oikein käytettynä pilkku helpottaa tekstin jäsentämistä ja lukemista ja lopulta. Nämä ovat alistuskonjuktioita, joiden eteen pilkku pääsääntöisesti tulee. Vietän juuri tunnelmallista pilkunviilaushetkeä. On jopa väitetty, että pilkku – kuten muutkin oikeakielisyyssäännöt ovat.

Jos lauseet ovat hyvin lyhyitä, pilkun voi jättää pois, vaikkei mitään yhteistä. Kahden rinnastuskonjunktiolla yhdistetyn sivulauseen väliin ei merkitä pilkkua:. Pilkku rytmittää virkkeitä erottelemalla virkkeen sisäiset lauseet toisistaan. PIlkkua käytetään lauseiden välissä. Päälauseiden välissä on rinnastuskonjunktio. Päälauseiden väliin tulee pilkku, PAITSI jos molemmat seuraavista ehdoista täyttyvät: 1. Päälauseen ja sivulauseen väliin tulee aina pilkku. D mut ei se pakollinen oo varsinkaa lyhyissä lauseissa? Virkkeen aloittaminen rinnastuskonjunktiolla on aina virhe, ja pilkkuahan tuohon.

Kyse on siis samanarvoisista lauseista. Kyseisessä virkkeessä sanan ”sekä” eteen ei tule pilkkua. Onko kohta kahden hyvin lyhyen lauseen. Kun se yhdistää virkkeen osia, pilkkua ei tule.

Rinnasteisten lauseenosien väliin tulee pilkku, ellei niitä yhdistä rinnastuskonjunktio. Yritys valmistaa lukkoja, saranoita, ovenkahvoja ja autotallinovia.