Säteilyturvakeskus radon

Radon on radioaktiivinen kaasu, jota voi esiintyä sisäilmassa. Talon alla oleva maaperä on tärkein radonin lähde. Asuntoon radon kulkeutuu perustuksessa. Radonkaasu tunkeutuu purkkiin ja radonin lähettämä alfasäteily saa kalvolle aikaan.

Säteilyturvakeskuksesta (tilauslinkki yllä ). Säteilylain 145 § mukaan toiminnan harjoittajan on ilmoitettava.

Säteilyturvallisuus luonnonsäteilylle altistavassa toiminnassa

Säteilyturvakeskus radon

Radonvalvonnan päätavoitteena on, ettei yksikään työntekijä Suomessa altistu liikaa keuhkosyöpää aiheuttavalle radioaktiiviselle radonkaasulle. Noin puolet suomalaisen saamasta säteilyannoksesta on peräisin huoneilman radonista. Radon kulkeutuu hengitysilman mukana keuhkoihin. Radon on hajuton, mauton ja väritön radioaktiivinen jalokaasu. SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA.

Radiation and Nuclear Safety Authority. Radon tavanomaisilla työpaikoilla ja julkisissa tiloissa. Toiminnanharjoittaja on vastuussa kaikkialla Suomessa radonin raja-arvojen.

Torju radon – näkymätön uhka aiheuttaa keuhkosyöpää

Säteilyturvakeskus radon

Tavoitteena on löytää asunnot, joiden sisäilmassa on liikaa radioaktiivista radonia. Sisäilman radonin pitoisuusarvo kiristyy lähivuosina. Radonmittarilla saa tarkastettua sisäilman radon -kaasun määrän. Todettakoon tässä yhteydessä, että radon on luonnossa esiintyvä näkymätön. RADIATION AND NUCLEAR SAFETY AUTHORITY.

Radonin mittaaminen on helppoa: STUK toimittaa tilaajalle postitse. Juuri nyt on paras aika mitata radioaktiivisen radonin pitoisuus kodissa – mutta onko se tarpeen? Jos radioaktiivisen radonin pitoisuudet ovat yli suositusarvojen, niitä voidaan pienentää radonkorjauksilla. STUK suosittelee korjauksia, kun. Huoneilmassa oleva radon pääsee elimistöön hengityksen mukana. Katso muistilista keinoista, joilla voit suojata. Aamu-tv:ssä Olli Holmgren kertoo, mitä radon on ja miksi radon -mittauksia pitäisi. Radon on näitä kahta huomattavasti vähemmän tunnettu riskitekijä.

Reilusti yli puolet suomalaisista pitää sisäilman radonia vaarallisena tai erittäin vaarallisena säteilyn lähteenä, mutta vain harva kokee sen. Luennoitsija: Tuukka Turtiainen (etunimi.sukunimi(at) stuk. Tupakoitsijoilla riski sairastua radonin aiheuttamaan. Radon on mauton, hajuton ja väritön, radioaktiivinen kaasu, jota.

Tällä hetkellä Stuk suunnittelee uutta kansallista toimintasuunnitelmaa.

Nyt voi mitata kodin radonpitoisuuden kampanjahintaan [tampereen

Säteilyturvakeskus radon

Vuosi sitten kirjoitin sisäilman radonista. Se lähettää mittausta varten pienen purkin, joka asetetaan. Kotka ja Pyhtää sijoittuvat alueelle, jonka maaperässä esiintyy radonia. Rakennustavasta riippuen radonia voi päästä myös sisäilmaan. Kodin ja työpaikan radonmittaus nyt nopeasti ja edullisesti Radontalkoot. Radontutkimuspaketti sisältää. Alapohjan kautta huonosti rakennettuun taloon tunkeutuva radon. Listaa laajennetaan uudistetussa säteilylaissa joulukuussa.

Suomen säteilyturvakeskuksen tarkastaja Olli Holmgren kertoo, että radonia esiintyy eniten graniittisten kallioiden ja uraanikaivosten lähellä. Radon on asuntojen ja työpaikkojen sisäilmassa esiintyvä näkymätön ja hajuton.