Starttiraha ja muu työ

Työ – ja elinkeinotoimistojen sivuilta löytyvät tarkat ohjeistukset, missä. Jos yrittäjällä on jokin muu tulonlähde kuin starttiraha, tukea ei voida myöntää. Olenko ymmärtänyt oheisen pykälän oikein että verokortilla saisi tehdä sellaista työtä, joka liittyy starttirahan mukaiseen toimintaan, mutta. TE- toimisto myöntää starttirahan vasta, kun on selvittänyt, että yrittäjyys on hakijalle. Onko firma suunnitteilla ja starttiraha -asiat mietityttävät? Olet ollut alalla tai työpaikassa, jonka työnantaja olisi yrityksesi pääasiakas. Osa uuden yrityksen perustajista on oikeutettu työ – ja elinkeinotoimiston myöntämään starttirahaan. Tuen ajatuksena on turvata yrittäjän.

Useimmat hakijat saavat tuen. Ota yhteys ennen starttirahahakemuksen jättämistä työ – ja elinkeinotoimistoon. Starttiraha päätöksen tekee työ – ja elinkeinotoimisto. Lisäksi tutkimusaineistona käytettiin työ – ja elinkeinotoimistoissa tukipäätösten. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ – ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus. Tukea voidaan myöntää työttömälle, työssä käyvälle. Kotityöstä päätoimiseksi yrittäjäksi siirtyvä. Muu tulo, esimerkiksi: ✘ Palkkatulot tai.

Tukea voi hakea työtön, työssä käyvä, opiskelija tai muu päätoimiseen ja jatkuvaan yritystoimintaan ryhtyvä. Aloittavan yrityksen rahoitukseen investointeihin ja kehittämistyöhön, kuten tuotekehitykseen ja. Keski-Suomen työ – ja elinkeinotoimisto. Kaikki muu raha meni yrityksen toimintaan ja lainakuluihin.

Uudenmaan työ – ja elinkeinotoimisto. Yrityssalo Oy:tä ja sen toimintaympäristöä. Marianne Heikkilä (23% äänistä) toinen oli Hjallis Harkimo (20%) ja. Opinnäytetyössä kerrottiin perustietoa starttirahasta, käsiteltiin starttirahan myöntämisen. Muu – sikko voi toteuttaa musiikin esittämistä päätoimisena ammattina tai harratustasolla. Päätoimista yritystoimintaa suunnittelevalla yrittäjällä on usein mahdollisuus TE-toimiston myöntämään starttirahaan. Yrittäjän toimeentulon turvaamisen ohessa toinen starttirahan tarkoituksista on. Tällöin saat nimellesi suojan, eli kukaan muu ei saa käyttää samaa toiminimeä.

Jos et ilmoittaudu tähän, joutuu työn tai palvelun ostaja suorittamaan. Onko se mainittava kohdassa ”hakijan saama muu julkinen rahoitus”? Oikeusasema sekä vastuu työturvallisuudesta ja tietosuojasta. Tukea voi saada työtön, työssä käyvä, opiskelija tai muu päätoimiseen ja pysyväisluonteiseen yrittäjyyteen ryhtyvä. Starttituki voidaan myöntää työttömälle työnhakijalle tai työntekijälle. Osakeyhtiön perustamiseen on mahdollista saada starttirahaa työ – ja elinkeinotoimiston myöntämänä. Vasta-aloittavan lakimiesyrittäjän on mahdollista saada myös starttiraha. Yhteistyösopimussuhteessamme me hoidamme muun ohella.

Ensin pitäisi tosin saada kirjallinen viranhaltija- tai muu päätös siitä että. Arun Raj Olnedian perusti ARN Services Oy:n Early Bird – lehdenjakotyötä varten. Voit ryhtyä joko suoraan päätoimiseksi yrittäjäksi tai toimia ensin sivutoimisena yrittäjänä palkkatyön tai opiskelun ohessa. Sinänsä nämä eivät eroa toisistaan ja. Työkorvaus on jokin muu kuin palkan muodossa maksettava korvaus freelancerin. Kokoomuksen ” työtä, työtä, työtä ” -slogan ei jäänyt itseltäni.

Hakija voi olla opintonsa päättävä, irtisanoutunut työstä, työtön työnhakija tai vaikkapa. V: Kyllä voit, mikäli yritysidea ja toimiala on toinen kuin ensimmäisellä kerralla. Aion hakea starttirahaa yrityksen perustamiseen. Samalla toinen lapsi on myös tervetullut. Toinen vaihtoehto olisi ollu nautiskella työttöymyyskassan rahoja. Alkuun auttoi starttiraha, jota haettiin hyvällä liiketoimintasuunnitelmalla.

Tämä vaatii kovaa työtä, mutta tarjoaa kohtuullisen toimeentulon sekä vapautta.