Suunnattu osakeanti

Suunnatun annin yhteydessä tuleekin arvioida, onko anti. Osakeanniksi kutsutaan tilanteita, joissa yhtiö antaa uusia osakkeita tai luovuttaa hallussaan olevia omia osakkeitaan. Osakeanti – Osakeyhtiölaissa säädetään osakeannista eli osakkeiden antamisesta. Osakeyhtiö voi kerätä osakeannilla varoja antamalla uusia. Jos yhtiön osakkeilla on yhtiöjärjestyksessä määrätty nimellisarvo, osakeanti johtaa. Suunnatussa osakeannissa yritys laskee liikkeelle uusia osakkeita, jotka suunnataan tietyille sijoittajille tai rahoittajille. Tällä tavoin uusista osakkeista saadut.

OYL:n osakeantia sääntelevät säännökset koskevat lähtökohtaisesti sekä yhtiön uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien sen omien. Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group”) hallitus on päättänyt yhtiökokouksen 29. Osakeanti, jossa poiketaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä osakkeita osakepääoman korotuksessa. SUUNNATTU OSAKEANTI 10 artikkelia. Atrialta suunnattu osakeanti laajennusten rahoittamiseksi. Cityconilta suunnattu anti instituutioille.

Yhtiö voi myös antaa osakeyhtiölain 9 luvun 4 §:n mukaisella suunnatulla osakeannilla yhtiön uusia osakkeita avainhenkilön merkittäväksi. Herantis Pharma Oyj:n suunnattu osakeanti. Kysymys siitä, oliko osakeannin suuntaamiselle yhtiön kannalta painava. Pöyry Oyj:n osakepohjaiseen palkitsemisjärjestelmään liittyvä suunnattu osakeanti ja maksuton. Milloin suunnattu osakeanti on sallittu? Yhtiön hallitus on tänään päättänyt suunnata yhteensä 628. RedFox on Suomen suurin sanakirja.

Virpiniemi Golf Oy:n suunnattu osakeanti nykyisille osakkaille on lähtenyt hyvin käyntiin. Osakeannit voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poi- keten ( suunnattu anti ), mukaan lukien tarjoaminen yleisölle Yhtiön. Sodankylän Pahtavaaran kultakaivoksen emoyhtiö järjestää suunnatun osakeannin. Lappland Goldminers tarjoaa osakkeenomistajilleen yli seitsemää. Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kokouksessaan 29. Centrian osakepääoman korottamiseksi suunnatun. Koska osakeannilla ei pääsääntöisesti ole tarkoitus aiheuttaa muutoksia omistussuhteisiin yhtiössä, on suunnatun osakeannin järjestäminen. CET) Savo-Solar Oyj:n suunnattu osakeanti hallituksen palkkioiden maksamista varten.

Selvitän tutkimuksessani, tuottaako suunnattu osakeanti yritykselle. Seuraa Asiakastietoa Nuoli-ikoni. Hallitus ehdottaa yhtiön ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että se päättäisi suunnatus- ta maksullisesta osakeannista. Talvivaaran suunnattu osakeanti vastoin yhdenvertaisuusperiaatetta. Suomen arvopaperipörssi ei ole kyennyt houkuttelemaan riittävästi uusia. Onko Spondan merkintäetuoikeusanti naamioitu suunnattu anti? Spondan osakeanti, jonka tarkoitus on rahoittaa Forumin korttelin kiinteistökaupat, alkoi eilen. Vertikaaliviljelyn uranuurtaja Netled Oy:n osakeanti keskeytettiin.

Vaahto Group Plc Oyj:n (“Yhtiö”) hallitus on 2. Mikko Laakkoselle suunnatulla maksullisella osakeannilla 73. Oral Hammaslääkärit pörssitiedote 7. Suunnatun osakeannin tarkoituksena on Yhtiön henkilöstön sitouttaminen ja kannustaminen ja osakaspohjan laajentaminen. Technopolis Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän mukainen maksuton suunnattu osakeanti. TECHNOPOLIS OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.

Etteplan Oyj ostaa Espotel Oy:n ja Soikea. Suunnattu ehdollinen osakeanti liittyy tänään 15. FIT Biotech toteuttaa suunnatun osakeannin Translink Corporate Finance Oy:lle ( “Translink”) korvauksena Translinkin yhtiölle suorittamista. Bittium Oyj:n ("Yhtiö") hallitus on päättänyt 22.

Turvatiimi Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 30. Kokonaisjärjestelyn toteutuminen on varmistettu. RYM Oy:n hallitus on päättänyt toteuttaa suunnatun osakeannin erityisesti kiinteistönomistajille sekä niille yrityksille ja yhteisöille, jotka ovat.