Taimikon kasvunopeus

Tämä käsikirja on tehty Taimikot tuottaviksi Uudellamaalla -hankkeessa. Metsänuudistaminen, taimikon käsittelyt sekä ensiharvennus ovat metsän-. Taimien kasvun perusteiden ja kasvunopeuden tuntemisesta on hyötyä uu-. Näitä tapauksia muutoin löytyy todella usein taimikoihin jätetyistä susipuista!

Siinä sitten oivallinen tapa tuhota metsä, antamalla. Karuilla kasvupaikoilla viihtyvä mänty kasvaa tukkipuun mittoihin Etelä- Suomessa 80 vuodessa ja pohjoisessa 120 vuodessa. Perustamalla ja kasvattamalla taimikot hyvin tiheinä. Taimikon harvennuksen vaikutus oksan paksuuteen. Istutuskuusikko lähtee erittäin hyvään kasvuun niin, että siinä on kuitupuuta jo pian 15. Taimikon perustamisesta päätehakkuuseen kuluva. Hän korostaa, että taimikon ja nuoren metsän hoitaminen palkitaan puun järeydessä. Metsänhoito vaikuttaa etenkin puiden kasvunopeuteen.

Parhaiden taimien kasvua autetaan poistamalla etukasvuiset ja huonolaatuiset puut. Puuttuu: kasvunopeus Taimikonhoito reikäperkausmenetelmällä, osa 3 – Rästienpurkutalkoot. Jo muutaman vuoden myöhästyminen taimikon varhaisperkauksessa saa kaaoksen. Asiasanat: Mänty, Pinus sylvestris, taimikonhoito, ensiharvennus.

Hyötyvaiheessa puuston kasvunopeus on hidastuvaa ja harvennuk-. Taimikoiden kantovesat kasvavat tätäkin nopeammin. Pituutta tulee parhaimmillaan metrin vuodessa”. Puut kasvavat pituutensa pääasiassa kesä- heinäkuussa. Varhaisperkaus pienentää lisäksi taimikon tuhoriskiä. Taimikko vaatii alkuvaiheessa paljon hoitoa. Kannattaa seurata, etteivät heinät ja nopeasti kasvava vesakko tukahduta taimia.

Haapa männynversoruosteen väli-isäntänä kannatta poistaa männyn taimikoista. Kuusi on männyn jälkeen toiseksi yleisin. Kasvupaikan paraneminen eli puun kasvunopeu -. Tällöin täydennystaimet eivät enää ehdi mukaan muun taimikon kehitykseen ja. Koivun saaminen joukkoon on ongelma sen kasvunopeuden vuoksi.

Säännöllinen metsänhoito lisää puun tuotantoa, laatua ja kasvunopeutta. Raivaamme ja harvennamme taimikon kasvukuntoon metsurityönä. Siksi kasvunopeutta ei tieten tahtoen kannata lisätä, kyllä muuttuva. TAIMIKON PERUSTAMINEN JA TAIMIKONHOITO.

Lisäksi taimen kasvunopeus ja sitä kautta tuottavuus. Tämä kuvitus on aikataulutukseltaan suuntaa-antava varsinkin sopimus kauden loppuosalta, sillä taimikoiden kasvunopeuteen vaikuttaa muun muassa. Peltomyyrä (Microtus agrestis) on taimikoissa suuri tuhontekijä etenkin runsaana. Vesimyyrä (Arvicola terrestris) tuhoaa taimikoiden juuristoja tappaen taimia. Ravinteiden merkitys ja kasvunopeus 1) Ravinteiden välttämättömyys ja puutosoireet 2). Suunnitelma taimikon kasvu- ja rakennemallien kehittämiseksi. Metsän kasvunopeuteen voidaan vaikuttaa puulajivalinnalla, siemenen alkuperällä ja maaperän hoidolla.

Tammen kasvunopeus ja kookkaiden tammien ikä on ollut usein puheenaiheena kun olen tavannut ihmisiä maastoretkilläni. Harmaaporonjakalan ja mietoporonjakalan kasvunopeus eri-ikaisissa metsissa. Mietoporonjakala kasvoi nopeimmin 90 cm:n taimikossa ja hitaimmin. Suojuspuuvaiheessa luodaan taimikon perusta ja lyhennetään metsän kiertoaikaa.