Tukkipuun kasvuikä

Karuilla kasvupaikoilla viihtyvä mänty kasvaa tukkipuun mittoihin Etelä- Suomessa 80 vuodessa ja pohjoisessa 120 vuodessa. Tukeista sahataan tavallisesti lautoja tai hirsiä. Tukkien lastauspaikkaa sanotaan lanssiksi. Trooppisissa maissa puun kasvu on nopeampaa, ja tukeiksi. Metsän kasvu – Puun kasvu Metsikön tilavuuskasvu ilmaistaan aina kiintokuutiometreinä hehtaaria kohti. Kasvu voidaan ilmaista joko ilman kuorta tai kuorineen.

Liikaa pakkasta ei ollut, joten kasvupuiden oksat eivät katkeilleet. Iäkkäätkin alikasvuston taimet elpyvät kasvutilan vapautuessa. Uusi vuosikasvu kasvaa puun ulkoreunaan. Ensin kasvaa pehmeä ja vaalea, niin sanottu kevätpuu. Paksuuskasvun loppuvaiheessa kasvu hidastuu. Kyseessä sekametsää, mutta männyn ja kuusen osuus on. Ajattelin siis laskea mahdollisimman tarkkaan vuoden puun menekin. Kun metsää harventaa, kiihtyy jäljelle jäävien puiden kasvu parin.

Vuorokaudessa puun pituuskasvu voi olla pari–kolme senttiä. Tukkipuuksi voidaan Etelä-Suomessa kasvattaa noin 500 runkoa hehtaarilla. Paljonko on mielestänne vielä järkevä kasvu jo ikääntyneessä tukki valtaisessa leimikossa per hehtaari? Tuossa selasin kuvio tietoja joista annettiin kuusikolle. Pitäisi istutella keväällä kaksi hehtaaria jotain pökkelöä mitä voisi tulevaisuudessa poltella. Varjostuksessa puun latvus kaventuu ja kasvuvoima heikentyy. Mänty on varsijatkoinen kasvi, ja sen kasvu jatkuu vuosittain pääverson päätesilmusta. Männikkö ikä 27 vuotta, kuivalla kankaalla, kasvu 10,4 kuutiota hehtaarille.

Nyt siis pitäisi olla yli sata kuutiota hehtaarilla. Lignum on rakenteellis-toiminnallinen yhden puun kasvumalli. Mallin kuvaus ja esilaisia simuloituja puita löydät Lignumin sivuilta. Vakiintuneet kasvatussuositukset tähtäävät hyvälaatuisen, järeän tukin. Havupuilla 12–20 cm:n puut tuottavat hyvin, jos met- sänomistaja voi tukin lisäksi myydä pientukkia. Mutta sen jälkeen sää parani puiden kannalta, ja kasvu käynnistyi rymisten.

Tarkkaa tietoa puun paksuuskasvusta saadaan sekä kuusen että. Jos metsässä on tukkipuita yhden yläharvennuksen verran ja sen lisäksi runsaasti. Toisaalta metsän hinta suurenee hiljalleen, ja puun myynnissä voi. Toisaalta laskelmassa istutusmetsikön kasvu on arvioitu yläkanttiin. Varttuneissa metsiköissä arvokasvu muodostuu puuston määrän ja arvon samanaikaisesta lisäyksestä: Yhä isompi osa puista yltää tukin. Puumarkkinoiden ylikuumeneminen on nostanut selvästi puun hintaa tänä vuonna. Tuotannon ja kulutuksen kasvu näkyy myös metsäteollisuuden tuotteiden. Tutkijat ovat jo useampien vuosien ajan etsineet keinoja parantaa puun laatua ja vauhdittaa puun kasvua.

Pohjoisamerikkalaiset tutkijat. Puun rakenne, ominaisuudet ja kasvu. Viljavilla, runsastyppisillä kangasmailla puuston kasvu voi hieman parantua. Myös puun energiakäyttö on ennätystasolla. Puun ostajille on kertynyt paljon puuta varastoihin. Rakentamisen kasvu viime ja kuluvana vuonna on kääntänyt puun ja puutuotteiden käytön kasvuun.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutosilmiöt. Kuitupuun kysynnän kovin kasvu alkaa olla takana. Pellervon taloustutkimus PTT odottaa puun käytön kasvun jatkuvan, vaikkakin hidastuen.