Työkyvyttömyyseläke hakeminen

Kun olet saanut sairauspäivärahaa. Hae työkyvyttömyyseläkettä sähköisesti tai Kelan ja Eläketurvakeskuksen yhteisellä lomakkeella (pdf). Täytä hakemus ajoissa, sillä työkyvyttömyyseläke voidaan maksaa takautuvasti enintään 6 kuukaudelta. Määräaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä käytetään. Tähän uutiseen olemme koonneet työnantajia varten lyhyen infopaketin työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta. Soveltamisohje, voimassaoloaika 01. Eläke alkaa yleensä, kun sairauspäivärahaa on maksettu.

Miten työkyvyttömyyseläkettä haetaan? Lomake on Kelan ja Eläketurvakeskuksen. Jos hakemus hylätään, aktiivisuusvelvollisuuden tarkastelujakso alkaa. Asiakas hakee työkyvyttömyyseläkettä aina itse Kelan. Työkyvyttömyyden uhka: Ammatillinen kuntoutus.

Kuntoutustuki eli määräaikainen työkyvyttömyyseläke, jos työkykysi on alentunut. Kansaneläkettä voi hakea samalla lomakkeella kuin työeläkettä meiltä. Kuntoutustuki myönnetään määräaikaisena ja työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. LOIKKANEN MINNA: Hylätyt hakijat – keski-ikäisten naisten kokemuksia työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta ja hylkäämisestä. Jos olet saanut sairauspäivärahaa 150 päivältä, voi olla ajankohtaista hakea työkyvyttömyyseläkettä.

Kela ilmoittaa tuolloin, milloin päiväraha päättyy ja miten. Alla olevalla hakemuksella voit hakea seuraavia eläkkeitä: kuntoutustuki, osakuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke ja osatyökyvyttömyyseläke. Aktiivimallia vastustava kansanedustaja kehottaa hakemaan työkyvyttömyyseläkettä leikkurin välttämiseksi: ”Yksi keino tuoda epäreiluus esiin”. Sairautta hoitava lääkäri on suositellut potilaalleen työkyvyttömyyseläkkeen hakemista. Tämä hakee sitä, mutta työeläkeyhtiö hylkää. Kun työttömän sairaudesta tai vammasta aiheutuva työkyvyttömyys on kestänyt. Jos sairauspäivärahakausi jatkuu yli vuoden, ihminen voi hakea työkyvyttömyyseläkettä. Työeläkejärjestelmän mukaisissa työkyvyttömyyseläkkeissä otetaan huomioon ansiot.

Molempia eläkkeitä voi hakea yhtäaikaisesti samalla lomakkeella. Sairauspäivärahaa voi hakea Kelalta, kun työkyvyttömyys on kestänyt kymmenen arkipäivää. Kela maksaa sairauspäivärahaa enintään 300 arkipäivältä. Kansaneläkelaitos kehottaa työkyvyttömyyseläkkeen hakemiseen omalta. Määräajaksi myönnetty työkyvyttömyyseläke on kuntoutustuki. Hän voi hakea nuoren kuntoutusrahaa tai työkyvyttömyyseläkettä. Vanhuuseläke Viranhaltija tai työntekijä voi hakea.

Kun viranhaltijalle on virkasuhteen perusteella myönnetty täysi työkyvyttömyyseläke toistaiseksi. Hakemus tehdään, kun sairaus tai vamma heikentää työkykyä. Eläkeyhtiöltä voi pyytää myös ilmoituksen, että työkyvyttömyyseläke on. Onko hallituksella ollut tiedossa, miten paljon työkyvyttömyys – tai muita eläkkeitä jää hakematta eläkkeeseen oikeutetun henkilön tietämättömyyden vuoksi ja.

Lue tiedot eläkepalveluista ja ohjeet eläkkeen hakemisesta. Eläkettä on haettava itse henkilökohtaisesti allekirjoitetulla hakemuksella.