Yhdistyksen asiakirjojen julkisuus

Kysymyksessä pienehkö harrastuspohjainen yhdistys. Onko kaikilla jäsenillä oikeus tarkistaa kirjanpidon oikeellisuus kesken tilikauden, kun epäillään yhden. Oikeus tutustua yhdistyksen asiakirjoihin (esim. jäsenluettelotiedot). Pöytäkirjojen julkisuus: Yhdistyslain (§ 13) mukaan kaikilla yhdistyksen jäsenillä on. Yhdistyslaissa on säädetty yhdistyksen pöytäkirjojen julkisuudesta. Käytännössä asiakirjojen säilytys ja arkistointi voi olla järkevää järjestää tiloihin, joista. Yhdistyslain mukaan pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

Pöytäkirjat ovat ikuisesti säilytettäviä asiakirjoja ja sen vuoksi ne pitää laatia arkistokelpoiselle paperille arkistokelpoisilla välineillä. Vain yhdistyksen jäsenillä on oikeus tutustua niihin pyynnöstä. Rekisteröinti yhdistysrekisteriin – nimenkirjoitusoikeus tarkistetaan usein sieltä. Vapaaehtoisuus, kansanvaltaisuus=demokraattisuus, yhdenvertaisuus, julkisuus.

Tiedottamisesta julkisuuteen yhdistyksen nimissä on sovittava erikseen. Maaherralla oli jätetty pöytäkirjanote komisarion viran täyttämistä koskevasta yhdistyksen hallituksen kokouksesta. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto, joka on. Yhdistyksen jäsenluettelon julkisuus. Esimerkiksi katsastusasemien asiakirjat ovat julkisuuslain piirissä niiltä osin kuin ne. Mutta yritysten ja yhdistysten asiakirjoja voi saada niiltä viranomaisilta.

Tällaisia ovat esimerkiksi tiedot hakijan terveydentilasta, yhdistys – tai harrastustoiminnasta tai perhe-elämästä. Hallinto-oikeus tutkii kysymyksen asiakirjojen julkisuudesta. Kirjanpitolain mukaan pienen yhdistyksen tilinpäätös käsittää tulolaskelman, taseen ja niiden liitteenä. Tilinpäätös laaditaan tilikaudelta (yleensä kalenterivuosi). Asiakirja sisältää julkisuuslain 24 S:n 1 momentin 20 kohdassa tarkoitet-. Hallituksen asiakirjojen julkisuus. Aluehallintoviraston (AVI) asiakirjat ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole lailla erikseen rajoitettu. Asiakirjojen ja tietojen julkisuus arvioidaan viranomaisten.

Salassa pidettäviä ovat myös yhdistystoimintaan osallistumista ja. Asetus ei muuta viranomaisten asiakirjojen julkisuutta ja salassapitoa, vaan. YHDISTYKSEN YHDISTYSREKISTERIIN MERKITTY NIMI. Hankinta- asiakirjojen julkisuus. Tarjouspyyntöasiakirjat tulevat.

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta astui voimaan 1. Se sisältää organisaation kaikki kertyvät asiakirjat ja tietoaineistot sekä niiden. Asiakirjan julkisuus on pääperiaate ja salassapito poikkeus. Esimerkiksi yhdistysten arkistonmuodostukseen on tehty oma oppaansa. Evankelis- luterilaisen kirkon asiakirjojen julkisuudesta säädetään erikseen. Hyvän hallinnon periaatteet ohjaavat esimerkiksi neuvontaa, palvelua, kielenkäyttöä, viranomaisten yhteistyötä, esteellisyyttä ja asiakirjojen julkisuuden tai. Ammattiyhdistys – ja luottamusmiestoiminta. Koulutuksen tarkoituksena on antaa uusille yhdistyksen aktiiveille eväitä.

Työssä on käyty läpi paitsi julkisuus- ja henkilöstötietolakia myös esimerkiksi kuntalain ja työelämän tietosuojalain soveltamista. Viranomaisten asiakirjojen julkisuus. Yhteisö viranomaisen ja yhdistyksen välimaastossa. Rekisterimerkinnän julkisuusvaikutus.

Yhdistys kiinteistön luovuttajana tai luovutuksensaajana. Julkisuus ja Nurmijärven kunnan www-sivut.