Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Näiden sivujen tarkoituksena on antaa selkeitä neuvoja kotitalouksissa syntyvien jätteiden kierrätykseen ja lajitteluun. Toimiston ja työpaikkojen jätteille on omat. Kotitalouksien jätteestä noin kolmasosa on biojätettä. Kaatopaikalla biojäte mätänee ja tuottaa metaania, joka on yksi haitallisimmista ilmaston.

Kiitos kun lajittelet -sivustolta löydät tietoa mitä on vaarallinen jäte ja minne voit vaarallisen jätteen viedä.

Jätepelit (jätteiden lajittelu ja kierrätys

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Sivustolla on paljon muitakin lajitteluvinkkejä sekä. HSY:n Jäteopas kertoo, mitä jätettä roskasi on ja minne voit viedä sen. Kirjoita tavaran tai roskan nimi hakukenttään ja valitse etsimäsi sana hakukentän alle. Jätteiden lajittelu jo kotona mahdollistaa niiden oikean ja turvallisen hyötykäytön. Muistathan myös kierrättää vielä kierrätyskelpoiset tuotteet!

Jätteiden ABC:sta löydät kaikkien jätteiden lajitteluohjeet. Kirjoita sanahakuun etsimäsi jäte ja saat tietää jätteen lajitteluohjeen, vastaanottopaikat sekä sen, mitä.

Jäteopas auttaa lajittelupulmissa

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Jätehausta löydät lajitteluohjeet erilaisille jätteille. Kirjoita kenttään hakusana tai voit hyödyntää aakkosellista jäteluetteloa. Asetuksen mukaan 50 prosenttia yhdyskuntajätteestä. Junnu kertoo Kassulle, miten jätteiden lajittelulla ja kierrätyksellä säästetään luontoa ja kukkaroa. Kierrätys kuuluu yhä vahvemmin suomalaiseen yhteiskuntaan. Erityisesti biohajoavan jätteen (biojäte, puu, pahvi, paperi) ja orgaanista. Rullaa sivua alaspäin eri jätelajien lajitteluohjeisiin.

Pirkkalassa asuinkiinteistöillä tulee olla erillinen keräysväline hyödyntämiskelvottomalle sekajätteelle. Kannustamme sinua kierrättämään. Kotitalossasi on joko jätehuone, jätekatos tai pyöreät osittain maanalaiset jätteidenkeräysastiat. Tavoite: Osaat lajitella jätteet ja hyödyntää kierrätyksen omalla alallaan.

Kierrätystä odottavaa metallijätettä Laanaojan varrella Oulussa. Samasta syystä jätteet kannattaa lajitella ja kierrättää. Myös j ätehuoltomääräykset edellyttävät lajittelua. Lajittelemalla lasit, kartongit, paperit, metallit ja biot säästät jätehuoltokuluissa sekä materiaalit.

Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Käytöstä poistettaville käyttökelpoisille tavaroille tulisi etsiä uusia. Huolellinen lajittelu pienentää jätehuollon kustannuksia, jotka vaikuttavat osaltaan. Laita sekajäteastiaan vain sellaista jätettä, jota ei voi kierrättää erikseen. Jätteen kierrätys alkaa lajittelusta. Kun lajittelet hyötyjätteet erikseen, arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen ja me voimme toimittaa ne eteenpäin. Lajittelu kannattaa myös taloudellisesti. Muovivero, panttijärjestelmän laajennus, parempaa kierrätystä – näillä keinoilla Suomi hinkuu. Kun kierrätys ja hyötykäyttö toimivat kunnolla.

Lainattavien pelien avulla voi opetella jätteiden lajittelua ja kierrätystä sekä tutustua. Katso pakkausjätteen materiaalikohtaiset lajitteluohjeet alta. Kun lajittelet ohjeiden mukaan, pakkaukset päätyvät oikeisiin astioihin ja kierrätysprosessi sujuu. Jätehuolto ja jätteiden hyötykäyttö ovat jatkuvassa muutoksessa. Tämä aiheuttaa asiakkaille paljon epätietoisuutta lajittelukäytännöistä. Jos et löydä etsimääsi, ota rohkeasti yhteyttä jäteneuvojiin. Jätelain mukaan jätteellä tarkoitetaan ainetta tai esinettä, jonka sen haltija on poistanut tai aikoo poistaa käytöstä taikka on velvollinen poistamaan. Keski-Savon Jätehuolto kerää ja toimittaa hyötykäyttöön kaikki kierrätysjätteet, jotka voidaan hyötykäyttää jossakin muodossa.

Joulunajan jätteiden lajittelu ja kierrätys. Jouluna kotitalouksissa syntyy normaalia enemmän jätettä. Taloyhtiölle sekajäte tulee kalliimmaksi kuin oikein lajiteltu jäte, joten huolellinen lajittelu ja kierrätys säästää taloyhtiössä paitsi luonnonvaroja. Ympäristöystävälliseen asumiseen kuuluu paitsi toimiva jätehuolto, myös kierrätys ja järkevä energian käyttö.

Jätteiden synnyn ehkäisy, lajittelu ja kierrätys ovat helppoja ja kustannustehokkaita keinoja vähentää kaatopaikoille joutuvaa jätemäärää ja ympäristöhaittoja. Kuvassa jätteiden kierrätyspiste Ketunkalliontiellä.