Tasonparannus

Oikeuskäytännössä on usein vähennetty myyjän maksettavaksi tuomitusta hinnanalennuksesta tasonparannus. Mutta tämä koskee lähinnä muita kuin rakenteita. Kiinteistö, alapohja, purku hylätty, hinnanalennusta tuomittu puolet, tasonparannus hyväksytty. Asianajotoimisto Talviaro Oy on hoitanut useita satoja taloriitoja.

Tutuiksi ovat tulleet eri aikakausien ongelmat.

Ostajan selonottovelvollisuuden laiminlyönti ja myyjän vastuu helposti

Tasonparannus

Yleisimmin hinnanalennuksen määrää arvioitaessa vähennetään korjauskuluista yleensä mahdollinen tasonparannus ja käyttöiän pidennys, koska. Totesimme myös, että korjaustoimista syntynyt tasonparannus vaikuttaa hinnanalennuksen määrään. Mahdollisessa hinnanalennuksen määrässä huomioidaan teknisen käyttöiän pidennys tai tason parannus. Hinnanalennusta suositettaessa suurimman painoarvon. Virheen merkittävyyteen vaikuttaa.

Rakennus on ollut teknisen käyttöikänsä päässä ja siten kaikki korjaustoimenpiteet aiheuttavat tasonparannusta.

Kko:2004:78 kiinteistökauppa

Tasonparannus

Käräjäoikeus on virheellisesti. Tällöin korjauskustannuksista tulee kuitenkin vähentää korjauksesta aiheutuva tasonparannus ja rakenneosien käyttöiän pidennys. Lainsäätäjä luokittelee kuitenkin kunnossapidoksi sellaiset uudistustoimet, joissa tason parannus on seurausta esim. Kaikki näihin liittyvät korjaukset eivät ole tasonparannusta, ja siten ne tulevat myyjän korvattaviksi täysimääräisinä. Kauppahintaan ja korjauskustannusten määrään sekä korjauksista koituvaan tasonparannukseen nähden kohtuulliseksi hinnanalennuksen määräksi arvioitiin. Siinä otetaan huomioon rakenneosien käyttöiän pidennys ja tasonparannus eli se, että rakennus tulee parempaan kuntoon kuin ostaja on kauppaa tehdessä. Varsinkin pesu- ja saunatilojen osalta korjaustapa johtaisi selvään tasonparannukseen. Terveystarkastaja oli lausunnossaan suositellut, ettei.

Yhtömme on suunnitellut LVIS-remonttia. Osaan asunnoista on tehty eri vuosikymmenien aikana kylpuhuone- ja keittiöremontteja ja osaan on. Tämä tarkoittaa, että korjattaessa vaurioituneita vanhan rakennuksen. Arboretumin vessan tason parannus, tai mieluummin Pornaistenniemen suunnalle vilkkaalle ulkoiluporukalle vaikkapa vedenpuhdistamon. Ratkaisussa ei myöskään selviä, että onko korjausten mahdollista tasonparannusta otettu huomioon arvioitaessa korjauskustannusten määrää.

Purkamisen jälkeen myyjä voi saada myös tarpeellisiksi katsomistaan korjaustöistä mahdollisesti tulevan tasonparannuksen hyväkseen.

Laatuvirhe kiinteistökaupassa

Tasonparannus

Jouduimme maksamaan vanhojen naulojen repimisestä katolta, kaatopaikkalaskuja, olivat tasonparannusta ilmeisesti. Korjauskustannukset eivät useinkaan kerro koko totuutta, vaan hinnanalennuksen määrässä otetaan huomioon muun muassa mahdolliset tasonparannus. Kun yhtiö remontoi, osakkaalla on yleensä mahdollisuus myös tasonparannukseen. Myyjä vetoaa tasonparannukseen eli tulee kuulemma parempi kuin ennen. Mutta eihän kattohaltex mene miksikään vuosien saatossa tahi. Tasonparannuksen kustantaa osakas.

Valtatie 10:llä hirvet ja peurat liikkuvat vuodenajasta ja vuorokauden ajasta riippumatta runsaasti. Varsinkin Hämeenlinna – Renko välillä hirven ja auton. Samoin Lauran paasaus ampumahiihdosta, että suomalaisille riittää aina joku tason parannus, voittoa ei edes tavoitella. Lautakunta katsoo siksi, että kiinteistö ei ole poikennut merkittävästi siitä. Kun vielä huomioidaan keittiön ja kylpyhuoneen korjausten johdosta saavutettu merkittävä tasonparannus, lautakunta katsoo, ettei virheen merkittävyyskynnys.

Myös pintojen ja kiintokalusteiden tasonparannukset sisältyvät kiinteistövakuutukseen, esim. Tiedossa on tuore tapaus, jossa putkiston peruskorjauksen yhteydessä asuntojen kylpyhuoneisiin tehtiin selvä tason parannus, mutta liikehuoneistoihin. Pohdittavana voivat olla esimerkiksi tilojen käyttötarkoitusten muuttaminen, varusteiden ja laitteiden tason parannus tai kokonaan uusien. Asuntokauppa- ja kiiinteistökauppariidat ja muu asumisen juridiikka pitkällä kokemuksella.

Scatter-voitot: Arkut ovat ilmaiskierrosten Scattereita ja antavat rahapalkintoja. Jokainen tason parannus lisää Scatter-voiton arvoa.