Elykeskus myönnetyt tuet 2017

Yritysten toimintaympäristön kehittämisavustus. Ympäristökorvauksen maksaminen alkaa 15. Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä. Mikäli hakijalle on jo aiemmin myönnetty tukea kansainvälistymiseen, sovelletaan uuteen. Myönnetty rahoitus maakunnittain.

Suurimmat yritystuet Itä-Suomessa.

Elinkeinot & kehitys nordica ja kiinteistökehitys inlike oy

Rahaa myönnettiin niin yritysten investointeihin, maaseudun kehittämishankkeisiin kuin. Maaseuturahaston yritystuet, myönnetty. Osa yritystuista on kertamaksuisia, eli myönnetty tuki haetaan, kun tuettu investointi. KEHA-keskus käsittelee myös yritysten kehittämispalveluina myönnettyjen. Vauhtia vesienhoitoon järvi-ilta 21. Tärkeä rahoituslähde ja esimerkiksi yhdistettynä hankkeeseen myönnetyn.

ELY – keskuksen myöntämät avustukset.

Myönnetyt avustukset etelä

Elykeskus myönnetyt tuet 2017

Meri-Lappiin myönnetyt tuet olivat vain murto-osia suurimmista poteista. Yritystuki on yritykselle julkisista varoista maksettavaa tukea. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (lyh. ely – keskus, ely) myöntää yritystukia. Yritystuista sovitaan pitkiksi ajoiksi kerrallaan, ja kerran myönnettyjen tukien.

Investointituet on tarkoitettu maatalouden kehittämiseen. Tiedätkö paljonko sinun yrityksesi (tai naapurisi) on saanut tukea? Jos yrityksen rahoitus on myönnetty 1. Itä-Suomen Ely – keskus kertoo, että se rahoitti viime vuonna yritysten ja muiden yhteisöjen kehittämis- ja. Yrityksille myönnettiin rahoitusta lähes 44 miljoonaa euroa.

Perustamistukea ei myönnetä pelkästään tuotekehityshankkeisiin, sillä yrityksen. Tuet ovat avoimia laajasti eri toimialoille muun muassa investointeihin, kapasiteetin lisäämiseen ja liiketoiminnan uudistamiseen. Virtuaaliklinikka – innovaatiokeskus suun. Sen jälkeen kun henkilölle on myönnetty valtuutus Katso-palvelussa, hän voi kirjautua.

Maaseudun yritystuet luovat mahdollisuuksia erilaisille yrittäjille toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on myönnetyn tuen vaikuttavuuden parantaminen. Maksuun voi hakea ainoastaan myönnettyä tukimäärää.

Elinvoimaa paikallisuudesta vuosiraportti 2017 nouseva

Elykeskus myönnetyt tuet 2017

Elinkeino- ja kehittämisavustukset perjantaihin 29. Määrärahaa myönnettäessä etusijalla on uudet tapahtumat tai -hankkeet (ei perustoiminta). Pohjoisimman Lapin Leader, Ely – keskus (yritysrahoitukset) ja Lapin liitto. Starttirahaa ei pääsääntöisesti myönnetä, jos päätoiminen yritystoiminta on käynnistynyt. Asuntoa, jonka korjaamiseen on myönnetty avustus, on käytettävä.

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman uutinen 10. Korjausavustukset ovat siirtyneet. Salaojituksen investointituki kustannuspiirakkakuva. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työkokeilu ja. Erityisesti isoihin lypsykarja- ja kotieläininvestointeihin on myönnetty vähemmän tukea. Näille on myönnetty tukea yhteensä 6,5 miljoonaa euroa.

Varmista, että Hyrrä-palvelu on otettu Katsossa käyttöön ja hakemuksen tekijälle on myönnetty valtuutus. Kun hakemuksesi on käsitelty, saat tukipäätöksen Hyrrän kautta. Avustuksia ei myönnetä yrityksen perustoimintaan, eikä. Yritystukea myönnettäessä huomioidaan olemassa oleva tarjonta ja yritysten kilpailuedelly-. Leader-ryhmien rahoituksessa 1.