Kuusen kasvu ikä

Kuusen kasvu säilyy ripeämpänä kuin männyn. Kuusen biologinen ikä on 250- 400 vuotta. Hyvillä kasvupaikoilla kuusi saavuttaa jopa 40 metrin pituuden ja. Sopivasti sateinen kesä on suosinut kuusen pituuskasvua joka on ollut vielä elokuun toisella.

Kuvassa oleva taimikko kasvaa Kainuussa, jossa kuusen pituuskasvu on.

Onko tässä megakuusi? paksut vuosirenkaat yllättivät kaatajat

Kuusen kasvu ikä

Edellinen kuva 17- vuotias männikkö Menninkäinen. Sen sijaan kuusen kasvu näyttää tästä eteenpäin lupaavalta. Mutta ikää koitin lustoista laskea koska hyvin oli kasvanut. Hallanaroilla kasvupaikoilla kuusi onkin uudistettava verhopuuston alle.

Puuraaka-aine Kauanko pitää odottaa, että taimikko kasvaa hakkuukelpoiseksi? Karuilla kasvupaikoilla viihtyvä mänty kasvaa tukkipuun mittoihin Etelä- Suomessa 80 vuodessa ja pohjoisessa 120 vuodessa. Kaadoin taimikon keskeltä pois tälläisen kuusen, jolla kasvun.

Hyvän metsänhoidon suositukset

Kuusen kasvu ikä

Kuusen ikä oli kaatohetkellä 43 vuotta ja halkaisija (kuoren alta) 20. Metla » Metinfo » Puiden ja metsien kasvu. Voit seurata kahden "internet- kuusen " paksuuskasvua melkein reaaliajassa, sillä tiedot päivitetään kasvukauden. Ilmasto vaikuttaa puulajien levinneisyyteen, kas- vuun ja tuhoalttiuteen. Metsän uudistamisen tavoitteena on löytää kullekin kasvupaikalle sopivia. Tänä vuonna mennään normaalimitoissa, kuusen latvakasvaimet ovat puun iästä ja kasvupaikasta riippuen muutamasta kymmenestä sentistä. Puiden pituuskasvu on alkanut maan etelä- ja keskiosissa.

Valtapuistamme koivu kasvaa nopeammin kuin mänty ja kuusi. Minkä ikäiseksi mänty kasvaa, entä kuusi? Miten niiden iän voi laskea kasvavasta puusta, hankalahan sitä vuosikasvua on erottaa? Pihapiirissämme kasvaa paljon nuoria kuusia.

Euroopankuusi voi kasvaa 30–45 metrin, Balkanilla jopa yli 60 metrin pituiseksi. Se on siten Euroopan pisimpiä ja Suomen pisin luontainen puulaji. Kuuset ovat ainavihantia puita, joita kasvaa luonnonvaraisina laajalti. Suvun tieteellinen nimi Picea on klassisessa latinassa antiikin ajalla kuusista käytetty.

Milloin kuusenistutus kannattaa?

Kuusen kasvu ikä

Kuusikoiden biologinen ikä oli 15–39 vuotta ja koivikoiden rinnankorkeusikä 17– 77. Iän mukana kokoerot eri kasvatus- tiheyksien välillä korostuvat. Kasvatustiheyden vaikutus oksaisuuteen. Oksakiehkuran oksien määrään ei. Kuusi voi saavuttaa jopa 350 vuoden iän. Kuusi kasvaa koko Suomessa aivan pohjoisia osia lukuun ottamatta.

Viljavalla kasvupaikalla Etelä-Suomessa kuusi voi kasvaa todella nopeastikin. Kasvu hidastuu, kun metsikön tiheys kasvaa, ja puiden välinen kilpailu lisääntyy. Kasvu – paikka- tyyppi Tuore kangas. Itsestään syntynyt metsä on usein erinomainen.

Jotta kuuset kasvaisivat joutuisasti, niiden ympäriltä raivataan. Nuorten havupuiden ikä on helppo laskea oksakiehkuroiden avulla. Latva kasvaa pituutta koko kesän ja muodostaa loppukesästä aivan kärkeen sivuversoja. Lämmin kesä vauhdittanut kuusen kasvua. Varhaisperkauksessa poistetaan kuusen kasvua haittaavat lehtipuut noin 1-1. Holman tilalla Paimiossa kuusia kasvatetaan jo toisessa polvessa.

Kaatumis- tai katkeamisriskin aiheuttaa useimmiten puuhun iän tai vaurion seurauksena iskeytynyt laho. Varsinkin koivu ja kuusi ovat alttiita lahoamiselle. Haarasta aiheutuu helposti lahottajasienelle otollinen kasvupaikka, lisäksi. Se on noin 150- vuotias metsäkuusi (Picea abies), jonka latvus tavoittaa.

Suomen parhaassa paikassa metsäkuusen kasvaa. Tuuhea ja hoidettu kuusiaita on ansaitusti omistajansa. Kuusen aitataimia voidaan istuttaa melkein koko kasvukauden ajan, joskin toukokuu.