Tukes tiedotteet

Tukesin lehdistö-, ammattilais- ja nettitiedotteet toimialoittain löytyvät vasemman reunan palkista. Voit hakea tiedotteita myös alla olevalla haulla toimialoittain tai. Selaa uusimpia tiedotteita ja hae tiedotteita hakusanoilla tai julkaisijan nimellä. Kemikaalineuvonta jatkuu tukes.

Minkähänlaisia oman työn tarkastuspöytäkirjoja näistä ilppihommista on tapana.

Hanasaaren voimalaitoksen turvallisuustiedote helen

Tukes tiedotteet

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes on selvittänyt työmailla todettuja betonin laatuongelmia. Tukesin ja Kuluttajaliiton yhteistiedote. Kuluttajia pyydetään usein allekirjoittamaan lomakkeita, joiden mukaan asiakas vapauttaa palveluntarjoajan vastuusta. Tukes voi tarvittaessa pyytää lelujen turvallisuuden osoittamiseksi vaadittavia asiakirjoja nähtäväkseen. Tilaa tiedotteet sähköpostiisi. Tukesin tiedotteesta on luettavissa, että Tukesin teettämissä testeissä EPS- ja XPS-routaeristeille todettiin puutteita valmistajien ilmoittamissa.

Edellisen jakelun jälkeen Tukes on julkaissut 5 tiedotetta.

Tiedote rovaniemen hallinto

Tukes tiedotteet

Ajankohtaistiedotteissaan Tukes on esittänyt huolestumisensa vioista ja puutteista sähköasennuksissa. Ammattitaitoa yhdessä – työyhteisöt ja oppilaitoksessa tukemassa ammattiin oppijan sujuvia siirtymiä – hanke. Tuulivoima maksaa tukensa takaisin. Yhteiskunta tukee tuulivoimaa uusiutuvan energian tuotantotuella, jota maksetaan tuotetun energian mukaan. Rovaniemen hallinto-oikeus on kumonnut Tukesin Viiankiaapaa koskevan. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

TUKES ylläpitää käyttöturvallisuustie-. TUKES: Viljatiloilla pahoja sähköpaloriskejä. Turvatekniikan keskus (TUKES) on selvittänyt viljatilojen tuotantorakennusten sähkö-. Tässä videossa Sovelton Juha Juntunen keskustelee Tukesin Kirsi Levän ja Jorma. Seoskaasusukellus – pullojen ja täyttöpaikan vaatimukset. Alueelliset tiedotteet löydät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kartasta.

Tukes voi kieltää säädösten vastaisen mittauslaitteen käytön. Tukes testasi yhteensä 20 myynnissä olevaa joulun suosikkilelua. THL ja Tukes tiedottavat: Käsihuuhteiden käyttö terveydenhoidossa yhä tarpeen ja.

Tukes tiedote: älä käsittele hometaloa tai irtaimistoa vaarallisilla

Tukes tiedotteet

Tiedotteessa on esitetty turvallisuustoimenpiteet ja toimintaohjeet mahdollisessa. Tukes tekee säännöllisesti määräaikaistarkastuksia. EU:n ympäristöneuvosto antoi tukensa komission etenemissuunnitelmalle vähähiilisen Euroopan rakentamiseksi. Lupapäätös on nähtävillä TUKES:n verkkosivuilla.

Viimeisin TUKES:n määräaikaistarkastus on tehty 24. Ammattilaisten sähkötapaturmien syyt ja ennaltaehkäisy. Edelli- nen Tukesin suorittama tarkastus on tehty 10. Sähköturvallisuusmääräykset käytännössä. Sähköpätevyyden ylläpitokansio. Neljä ilotulitepataa räjähtänyt, yli 50 tapauksessa huojunut tai kaatunut – Tukes varoittaa. Tukes kehottaa tiedotteessaan kuluttajia varovaisuuteen ja muistuttaa, että jalometallien verkkomyyntiä koskevat samat säädökset kuin.

Tukesin ylitarkastaja Kimmo Hakala tiedotteessa. Muuttuvasymboliset opastevalot kertovat turvallisen kulkureitin normaalilla symbolilla ja kielletyn kulkureitin symbolin päälle tulevalla. Uudenmaan liitto on tukenut hanketta AIKO-rahoituksella. Tällä tiedotteella haluamme kertoa. Tiedote on laadittu yhteistyössä paikallisten.

Tukes –tarkastuksesta löytyvät Tampereen Sähkölaitoksen internetsivuilta.