12Vuotiaan lapsen oikeudet

Lapseni asuu äidillään, joka on yksinhuoltaja. Lapsemme täyttää pian 12 -vuotta ja hän on selkeästi ilmaissut jo. Suostumusta ei kuitenkaan tarvita, jos lapsi sairauden tai vammaisuuden takia ei voi ilmaista tahtoaan. Eli saako 12 vuotias lain mukaan itse päättää asuuko äitin vai isän luona? Käytännössä siis 12 vuotias lapsi saa päättää itse kumman vanhemman luona asuu, jos se on. Blogikirjoitus 12 – vuotiaan lapsen oikeudesta päättää vanhempiensa. Tapaamissopimus on nimenomaan lapsen oikeus.

Eli 12 vuotias päättää itse asumisesta ja tapaamisista ja lain mukaan lapsia on kuunneltava ja heidän. Lasta täytyy kuunnella, jos kysymys on lapsen elämästä. Esimerkiksi avioerossa 12 – vuotias saa sanoa, haluaako hän asua isän vai äidin luona. Minulla ei kuulemma ole mitään oikeuksia lapseen, vaikka olen biologinen isä? Mitkä ovat 12 – vuotiaan oikeudet? Lapsella on oikeus riittävään elatukseen ja siihen vaikuttavat mm.

Sen jälkeen kun lapsi on täyttänyt 12 vuotta, täytäntöönpanoa ei voida. Vierailija: "Mieheni lapsi olisi siis muuttamassa meille, kyllähän ton ikäinen on jo. Eli teoriassa oikeus tekee päätöksen, mutta yli 12 vuotias voi käytännössä. Yli 12 vuotias saa päättää kumman vanhemman luokse jää asumaan. Eli vanhemmat voivat antaa lapsen päättää tai sitten eivät, mutta käytännössä.

Kyllä 12 – vuotias lapsi saa päättää meneekö toisen vanhemman luo. Asiasanat: Lapsioikeus, lapsen huolto, tapaamisoikeus, lapsen asuminen, lapsen etu. Alle 12 vuotiaan mielipide voi olla merkitsevä, jos lapsen katsotaan. Alle 12 – vuotiaan lapsen uskonnollisen aseman muutos edellyttää molempien. Uskonnonvapauslaki mahdollistaa, että oikeus määrää toisen vanhemmista. Lapsi on nyt 12 – vuotias ja siinä iässä, että hänen mielipiteellään on. Siis jos lapsi täyttää 12 niin saako hän sen jälkeen päättää asuuko.

Minusta hän ei sitä noin vain päätä, ja minusta isälläkin on oikeus lapseen yhtä lailla. Lapsen oikeus tavata muualla asuvaa vanhempaa. Elatusavussa on kysymys nimenomaan lapsen oikeudesta. Lapsen isovanhemmilla saattaa olla yhtäläiset oikeudet lapsen vanhempien. Jos huoltaja tai yli 12 – vuotias lapsi eivät vastusta huostaanottoa, päätöksen. Tapaamisoikeus on nimenomaisesti lapsen oikeus.

Yli 12 – vuotiaan lapsen kohdalla ei tapaamispäätöstä voida panna täytäntöön vastoin lapsen tahtoa. Hovioikeus määräsi keskiviikkona, että 12 – vuotias lapsi on. Hovioikeuden mukaan lasten isällä on huoltajana oikeus vaatia hänen. Joka viides terveyskeskuslääkärin potilas on alle 15- vuotias ja lasten ja nuorten osuus kunnallisen. Ikärajoitettuja tuotteita tai oikeuksia, kuten ajoneuvon kuljettamista, ehtii kyllä harrastaa ja. Alaikäisellä on oikeus päättää, etteivät hänen hoitotietonsa tule vanhempien tietoon. Alle 18- vuotias voi kieltää, ettei häntä koskeva hoito tule. Lakialoitteeni tavoitteena on, että työntekijällä on oikeus tilapäiseen, enintään neljän päivän pituiseen hoitovapaaseen alle 12 – vuotiaan lapsen.

Vanhempien erottua riidat lapsen huoltamisesta voivat kärjistyä tilanteeksi. Lapsen itsemääräämisoikeus YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen.