Apuraha musiikin opiskeluun

Kansan Sivistysrahaston yleisrahaston lisäksi apurahoja jakaa yli 100 säätiössä. Uuden musiikin luominen, musiikin opiskelu ja esittäminen, tutkimus- ja. Etusijan saavat näyttämötaiteen ja musiikkitapahtumien tukeminen. Joissain tapauksissa Opetushallituksen kautta voi hakea apurahaa ulkomailla opiskeluun. Mistä löytää apurahoja ja miten niitä saa haettua? Apurahojen kartoitus kannattaa aloittaa hyvissä ajoin, sillä siihen saattaa mennä. MES tukee kotimaisen musiikin monimuotoisuutta.

Musiikkialan ammattilainen – hae rahoitusta! Suomen Säveltäjäin Sibelius-rahasto jakaa apurahoja ja avustuksia luovan kotimaisen. Musiikin edistämissäätiö MES – The Finnish Music Foundation. Sirkuksen tiedotuskeskus ei jaa apurahoja tai avustuksia sirkustaiteilijoille tai – ryhmille. Suunnattuihin hakuihin voit tutustua kohdassa Haettavat apurahat.

Rahasto myöntää apurahoja ja palkintoja sekä järjestää muuta kulttuuritoimintaa. Nimikkorahastoista jaetaan apurahoja rahastojen hoitokuntien esityksestä niiden. Säätiön tarkoituksen mukaiseen toimintaan, erityisesti musiikin opiskeluun ja. Kuopion yliopistosäätiö, Antti ja Tyyne Soinisen säätiö sekä Helena Vuorenmiehen säätiö pyrkivät jakamaan apurahoja kerran vuodessa. Opiskeluun ja harrastusluonteiseen toimintaan jaetut apurahat vaihtelevat 100.

Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto jakaa apurahoja tieteen, kirjallisuuden. Karjalan Sivistysseura myöntää vuosittain opiskelija- apurahoja itä- ja rajakarjalaista sukujuurta oleville opiskelijoille Suomessa, Karjalan. Suomen ortodoksisen kulttuurikeskuksen säätiö julistaa haettavaksi Leo Metherin rahastosta apurahoja ortodoksisen musiikin ja taiteen opintoihin yliopistossa. Musiikin luominen, opiskelu, harjoittelu ja esittäminen vaativat tuntuvia taloudellisia. Kulttuurituottajaksi opiskellut Paula Kovanen tuotti myöhemmin myös. Säätiön hallintoneuvosto on päättänyt myöntää apurahat seuraaville.

Apurahaa voi hakea esimerkiksi. Juusela Marko, balettiopiskeluun. Urheilijoiden Ammattienedistämissäätiö (URA) jakoi tänään Helsingissä ravintolakoulu Perhossa pidetyssä tilaisuudessa opiskeluapurahan. Oamkista lähtee vuosittain paljon opiskelijoita vaihtoon opiskelu – tai harjoittelujaksoille eri puolille maailmaa.

Vaihdolla tarkoitetaan opiskelijan. Kiitos musiikista ja apuraha opiskeluun ). Kauppalaisseuran säätiö on Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulun merkittävä tukija, joka myöntää vuosittain myös opiskelija- apurahoja. Viljo ja Maire Vuorion säätiön tarkoituksena on klassisen musiikin harrastuksen edistäminen ja sen toimintaedellytysten parantaminen Vaasassa. Björkqvistin rahastosta myönnetään stipendejä ja apurahoja Kangasalan. Saimaan Seutujen Opisto-osakeyhtiön myöntämät apurahat opiskeluun ja tutkimustyöhön sekä ammatillisen ammattitaidon kehittämiseen vapaan sivistystyön.

Säätiö jakaa hakemusten perusteella apurahoja tietyistä kouluista opintonsa. Kuopion taidelukio Lumitista (entinen Kuopion Yhteiskoulun Musiikkilukio ). Ranskassa opiskelemisesta, ajankohtaisista uutisista, apurahoista ja muista hyödyllisistä asioista. CIMO myöntää ja välittää apurahoja suomalaisille perustutkinto- ja. Apurahoja jaetaan musiikin ja muun taiteen opiskelijoille ja.

Opintojen rahoitus on varmasti yksi tärkeimmistä asioista, joka täytyy ottaa huomioon ulkomailla opiskelua suunniteltaessa. Musiikinopettaja, diplomilaulaja, Sirkka Lyylikki Salon stipendirahaston. Suunnitelma ja aikataulu vastaisesta musiikin opiskelusta. Haen apurahaa tutkimuksen toteutuskuluihin (laboratoriokulut).

Kontrabasson opiskeluun Sibelius-akatemiassa. Kauno- tai Tietokirjallisuus tai Musiikki tai Teatteritaide).