Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

IKÄÄNTYMINEN JA MIELEN HYVINVOINTI. Seminaarissa käsitellään mielen hyvinvointia ikääntymisen näkökulmasta. Saat päivästä mukaasi tietoa mielen hyvinvoinnista sekä tutustut. Mielenterveys on hyvinvoinnin perusta.

Se on voimavara, joka vahvistaa toimintakykyä ja luo vastustuskykyä elämän kolhuja vastaan.

Ravitsemuksen merkitys ikääntyneiden mielen

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

Ne voivat haurastuttaa mielen hyvinvointia, ja niillä on yhteys ikääntyneiden. Katsauksessa jäsennetään mielen hyvinvoinnin ulottuvuuksia pysähtyen psyykkiseen hyvinvointiin ja ikääntymiseen, voimavaraperustaisuuteen sekä. Mielen hyvinvointi, mielen tasapaino ja mielenterveys ovat positiivisia. Opinnäytetyö vastaa tutkimuskysymyksiin: Miten ravitsemus vaikuttaa ikäänty – neen mielen hyvinvointiin? Toisaalta voimavarana on usein elämänkokemus ja suvaitsevaisuus.

Työkaluja mielen hyvinvointiin.

Lisää dokumenttivarastoyhtey ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

Ei meillä ole muuta salaista tietoa. Tämä toiminto avaa modaalisen. Ikäinstituutin Vanhuuden Mieli. Paikka: Frami B, Auditorio 2, Kampusranta 9, Seinäjoki 12. Viola-hankkeen tuloksia: Merja Riikonen, FM.

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi. Mikä tukee mielen hyvinvointia ikääntyessä? Tietoa ikääntyville henkisestä hyvinvoinnista ( suomi.fi). Useilla meistä on mielikuva, että ikääntyminen tuo tulleessaan. Liikunnan mielen hyvinvointia lisäävää vaikutusta testattiin Keuruulla. Jäsenenä saat kirjat edulliseen.

VANHENE VIISAASTI – ikääntyneiden päihteidenkäyttö ja mielen hyvinvointi. Omaa mielen hyvinvointia voi treenata, helliä ja vahvistaa. Elämänkokemus ja ikääntyminen tuovat yhä uutta. Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointia ja muis- tia sekä tarjoaa mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä.

Mielen hyvinvointi ikääntyessä

Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi

Riittävä päivittäinen liikunta tukee merkittävästi. Ikäihmisten kohtaaminen, osallisuus ja mielen hyvinvointi. Tässä luvussa tutustutaan ikääntyvän mielen hyvinvointiin vaikuttaviin teki- jöihin. Samoja asioita kannattaa ottaa teemoiksi myös Seniori Hyvinvointitreeneissä. Valitettavasti tämä tapahtuma on jo ollut etkä enää voi ilmoittautua. Tilaisuudessa nostetaan esiin ikääntyneen mielen hyvinvointi.

Toisten ihmisten tapaamisen koettiin luovan mielen hyvinvointia. Ammattitaitoisille ikääntyvien liikuntaa ohjaaville on tarvetta! Kuva: Ari Liimatainen Vanhuus on mielen hyvinvoinnin mahdollisuuksien kannalta. PDF) Omin voimin ja tukitoimin – Hyvinvoinnin ja ikääntymisen opas.

Positiivisen ikääntymisen utopia – vieraskynässä geronomi Heidi Oilimo. Luento antaa tietoja ja keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen ikääntyessä. Kirjatarjonta keskittyy erikoisjulkaisuihin liittyen ikääntymiseen. Henkinen hyvinvointi ja ikäihmisen. Keskustan hyvän ikääntymisen resepti painottuu teemoihin. Maahanmuuttajien mielen hyvinvointi Suomessa. Lapset, nuoret ja ikääntyneet. Ajan kuluessa muuttoprosessista myös ikääntyvien maa-.

Jyväskylän ja Tampereen yliopiston ikääntymisen tutkimuksen yhteenliittymä. Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat psyykkinen hyvinvointi. Tieto ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä on oleellinen.