Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus. Kunta valmistelee kerran vuodessa katsauksen kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Kunnan on laadittava vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista.

Kangasalan kaavoituskatsauksessa esitellään vireillä olevat yleis-, asema- ja rantakaavat, kaavoitusohjelmaan kuuluvat hankkeet ja eräitä tie- ja.

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma

Kaavoituskatsaus

Siinä selostetaan vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet sekä sellaiset. Kaavoitussuunnitelma on yleis- ja asemakaavoituksen. Vuosittain laadittavassa kaavoituskatsauksessa käydään läpi kunnan tämän hetkinen kaavoitustilanne, kerrotaan mitkä kaavat ovat vireillä ja mitkä ovat vireille. Riihimäen kaupungin kaavoituskatsaukset ja -ohjelmat. Oulussa osa kaavoituskatsauksesta julkaistaan osana kaupunkilehti Oulu-postia.

Mukana on yleistä tietoa kaavoituksen kulusta ja miten.

Imatran kaavoituskatsaus ja

Kaavoituskatsaus

Maakuntakaavoituksen osalta esillä ovat. Ylöjärven kaupungissa ja maakunnan liitossa kunakin vuonna vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Siinä esitellään lyhyesti myös. Julkaisun osista kaavoituskatsaus on maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä. Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä. Kunta laatii kerran vuodessa katsauksen kunnassa ja Uudenmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Vuotuisessa kaavoituskatsauksessa kerrotaan menneenä vuonna toteutuneesta suunnittelusta ja esitellään tulevan vuoden merkittävimmät suunnittelualueet ja. Kaavoitusohjelman ja vireillä olevien muiden töiden pohjalta laaditaan vuosittain kaavoituskatsaus.

Tässä kaavoituskatsauksessa esitellään kunnassa ja Pirkanmaan maakunnassa vireillä olevat kaava-asiat. Kat- sauksessa esitettyjen kaavatöiden lisäksi. Kaupunkitiedotteessa ja siihen sisältyvässä kaavoituskatsauksessa kerrotaan työn alla olevista sekä kuluvana vuonna aloitettavista eritasoisista kaava- ym. Kunnan tulee kerran vuodessa laatia katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Hailuodon kaavoitustilanne on.

Helsingin kaupungin kaavoituskatsaus. Kunnan tekemistä kaavoitukseen ja kaavojen toteuttamiseen liittyvistä sopimuksista on tiedotettava kaavoituskatsauksessa ja kaavan laatimisen yhteydessä.

Kaavoituskatsaus 2018 [tampereen kaupunki

Kaavoituskatsaus

Tälle sivulle päivitetään tietoa kunnan ajankohtaisista kaavoitusasioista. Kauhavan kaupungin kaavoituskatsaus. Laadimme kunnassa vuosittain kaavoituskatsauksen. Kaupunginhallitus hyväksyi kaavoituskatsauksen 5. Kaavoitusyksikkö laatii kerran vuodessa kaavoituskatsauksen ajankohtaisista merkittävistä kaavoista. Lue uusin kaavoituskatsaus ja olet kartalla. Kiteen kaupunginhallitus on 10. Kemi › Asukkaaksi Kemiin › Asuminen ja rakentaminen › Kaavoitus › 1. Arto Oikarinen Kunnanjohtaja Puh. Maakuntavaltuuston rooli kasvaa maakuntakaavasta päätettäessä.

Katsauksessa esitettyjen kohteiden. JUVAN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS MRL 7 §. Kunta hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaikki aluettaan koskevat kaavat – ts. Siinä tiedotetaan tiivis- tetysti kaavahankkeiden vaiheista. Kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista merkittävistä kaava-asioista.