Kaularanka nikamat

Kuluminen merkitsee käytännössä nikamien välilevyjen. Kulumamuutoksia ilmenee kaikilla iän myötä. Kallon ja kaularangan luut, nivelet ja lihakset ruotsinnokset Henri Puttonen. Atlasta lukuunottamatta kaikissa kaula- nikamissa on okahaarake, processus.

Neurokirurgin mukaan säteilevään kipuun. Avainsanat: viereinen nikamaväli, kaularangan degeneraatio, kaularangan.

Kaularangan ahtaumastako pääoiireet vai aivojen verenkiertohäiriöstä

Kaularanka nikamat

Selkäranka rakentuu nikamista, kaularangassa on seitsemän, rintarangassa kaksitoista ja lannerangassa viisi nikamaa. Risti- ja häntäluun nikamat ovat. Jos kaularangassa on nikamien yhteensulautumia, degeneraation tai anomalioiden vuoksi, ovat muutoksen ylä ja alareunan nikamavälit alttiimpia sekä degene. Asiasanat: fysioterapia, kaularanka, niskakipu, kirjallisuuskatsaus.

Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite. NISKAN TOIMINNALLINEN ANATOMIA. Terve kaularangan kurvi koostuu selvärajaisista, tasaisesti toisistaan erossa olevista nikamista.

Kaularankaleikkauksen viereisen välin degeneraatio

Kaularanka nikamat

Välilevyt, jotka muodostavat välit nikamien väliin, sallivat. Ristinikamat ja häntäluu ovat kasvaneet yhteen. Selkäranka on kestävä ja hyvin suunniteltu, siksi nikaman murtuessa jää. Spondyloosi aiheutuu nikamien vaiheittaisesta rappeutumisesta, joka alkaa noin 40-vuotiaana ja alkaa aiheuttamaan huomattavia oireita 60.

Fasettinivelen lukkiutuminen on tila, joka edellyttää kaularangan nikaman ihan oikeaa sijoiltaanmenoa. Syynä on korkeaenerginen trauma. Kysymyksessä mainittu kaularangan madaltuma tarkoittanee nikaman välin madaltumaa. Kaularangan nikamat ja välilevyt. Itse kaulanikaman madaltuma merkitsee nikaman.

Kuvan rajaus C1- nikaman yläpuolelta Th1- nikaman alareunaan ja ihon reunasta toiseen, leveys vähintään 15 cm. Dens kuvautuu niska-aukon keskellä. Olen lähiaikana menossa kaularangan välilevynpullistuman leikkaukseen. Keskeisiä biomekaniikan tekijöitä ylävartalon (mm. kaularanka, olkanivel) kuormituksen suhteen. Pakun ovi auki nukkuvan alta, kaularangan nikama murtui. Tyhmä tempaus kävi kalliiksi loviisalaisille nuorille miehille. Haluatko lukea koko artikkelin?

Niskakipupotilaan kaularangan rutiinimaisesta kuvantamisesta ei ole osoitettu olevan hyötyä.

Kaularangan reumamuutokset

Kaularanka nikamat

Kuvantaminen on tarpeen, jos anamneesin tai. Nikamasolmun tilalla on toisen kaularangan nikaman, axiksen, hammaslisäke ( dens axis). Atlaksen poikkihaarakkeet ovat erityisen ulkonevat. Se on tarkoitettu kaularangan rappeutumista aiheuttavien sairauksien hoitoon sekä C3-C7 nikama -alueen epästabilisuuden hoitoon. Tavallisin nivelreuman aiheuttama kaularangan muutos on kahden ylimmän nikaman välinen siirtymä, atlantoaksiaalinen subluksaatio, AAS. Hyvin taipuisa 7 nikaman muodostama kaularanka kannattelee ja tasapainottelee vartalon liikkeissä. Leikkauksen tarkoituksena on hoitaa kaularangan oireita.

Diskukset ovat nikamien välissä olevia välilevyjä, eräänlaisia. Kaikki välilevyt "kulunu" pois ja nikamat luistellu paikoiltaan. Kiinnostais tietää onko muita joilla on pahasti kaularanka rappeutunu ja miten. Kaiken keskipisteenä selkäranka koostuu 33 nikamasta tai niiden jänteistä ja 23 välilevystä. Nikamien välissä olevat välilevyt ovat rapistuneet, mistä seuraa. Ajan mittaan tällainen kaularanka jäykistyy ja kivut monesti rauhoittuvat. Yleensä pään ja kaularangan liikettä arvioidaan yhdessä.

Pää ja kaularanka kiertyvät noin 90 as-. C7 kohdalla paljon kipuja, kun rintaranka ei yhtä liikkuva kun kaularanka. TESTI C7: PEUKALO C7 reunalle, vastakkainen peukalo T1 nikaman kohdalle à.