Konkurssilaki

Konkurssisaatavalla tarkoitetaan sellaista velalliselta olevaa saatavaa, jota koskeva velallisen sitoumus tai muu oikeusperuste on syntynyt ennen konkurssin. Konkurssilaki (16:2) sääntelee konkurssipesän velasta, eli niin kutsutusta. Konkurssilaissa ei ole säännöksiä siitä, milloin massavelka on maksettava, vaan sitä. Konkurssilaki toi kuitenkin mukanaan uuden konkurssipesien selvittelytavan, julkisselvityksen. Julkisselvitys tulee yleensä kysymykseen. Uusi konkurssilaki tuli voimaan syyskuun alusta. Laki uudistettiin EY:n maksukyvyttömyysasetuksen käyttöönoton myötä ja se tunnustetaan nyt kaikissa. Konkurssisääntö korvattiin Suomessa konkurssilailla vasta.

Pitkään valmisteilla ollut uusi konkurssilaki astui voimaan 1. Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait: Konkurssilaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:. Yhä useampi konkurssihakemus johtaa valtion kustannuksella tehtävään julkisselvitykseen. Selvitysten määrää lisätään, sillä muutoin pitkälti yli puolet. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Uusi laki olisi konkurssia koskeva laaja.

Tuoreimmat uutiset aiheesta: Konkurssilaki. Perussuomalaisten Turunen vaatii muutoksia konkurssilakiin. Talousvaliokunnan puheenjohtaja vaatii, että. Hallitus esittää konkurssilain uudistamista siten, että konkurssimenettely on yksinkertaisempi ja nopeampi. Torstaina kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps.) esitteli oman lakialoitteensa konkurssilain uudistamiseksi. Suomen Yrittäjät edellyttää muitakin. Uusien työpaikkojen luominen uusia yrityksiä perustamalla vaikeutuu Suomessa vuosi vuodelta.

Syynä tähän ovat kasvavat taloudelliset riskit. Oikeusministeriö aikoo asettaa työryhmän selvittämään, olisiko konkurssilakia tarpeen päivittää. Asiasanat konkurssi, konkurssilaki, konkurssin edellytykset, konkurssin esteet, insolvenssioikeus, maksukyvyttömyys. Kattava ja uudenlainen säädösteos sisältää konkurssilain säännökset ja valmisteluaineiston järjesteltynä helposti luettavaan.

Lukuun sisältyy konkurssiin asettamista koskevan yleissäännöksen (1 §:n 1 momentti) ohella keskeisten käsitteiden eli. Pankrot on võlgniku kohtumäärusega väljakuulutatud maksejõuetus. Sitä että hakeutuu konkurssiin, ja saa siitä virallisen päätöksen. Käytännössä ainoa merkitys on lähinnä luottotietomerkintä konkurssista. Tämä sivusto käyttää evästeitä toimiakseen mahdollisimman hyvin. Tilaukset pääkirjaston varastossa olevasta aineistosta ovat pois.

Kansanedustaja Lohen vaatimusta konkurssilain uudistamisesta ei saa ohittaa. Laki pohjautuu pitkäaikaiseen ja laajaan. Suomen konkurssilainsäädäntö kaipaa Suomen yrittäjien hallituksen puheenjohtajan, kauppaneuvos Eero Lehden mukaan pikaista uusimista. Hakuehdoilla konkurssilaki löytyi yhteensä 2 käännöstä. Konkurssilain 3 luvun 8 §:stä ilmenee vaihtoehdot kuinka sopimuskumppanin konkurssitilanteessa toimitaan: ”Jos velallinen ei ole konkurssin. Konkurssilaki laajentaa mahdollisuuksia päättää konkurssi vaihtoehtoisesti sovintoon. Konkurssilaki ei tuo merkittäviä muutoksia konkurssimenettelyyn eikä velkojien tai velallisen.

Asiasanat: Konkurssi, konkurssilaki, velkaerä, konkurssin raukeaminen. Konkurssilaki: pääpiirteet, säännökset ja valmisteluaineisto – Koulu, Risto ym. Lainsäädännön arviointineuvoston lausunto luonnoksesta hallituksen esi- tykseksi laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi. Konkurssilain mukaan velkoja valvoo saataviaan toimittamalla valvontakirjeen pesänhoitajalle. Valvontakirjelmä tulee lähettää pesänhoitajalle.

Konkurssilain uudistamista vaatinut kansanedustaja Harkimo on hieman turhautunut oikeusministeriön selvityksiin.