Kotus yhdyssanat

Yhdyssana: alkuosana nominatiivi vai genetiivi? Kielitoimiston ohjepankin tekijänoikeuksia suojaa Creative Commons -lisenssi. Asiasanat: adjektiiviterilleen kirjoittaminengenetiivisanaliitot yhdyssanat yhteen kirjoittaminen. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen eli Kotuksen tutkijat kirjoittivat Helsingin Sanomien. Läsnäolo on yhdyssana, koska verbistä johdetut teonnimitykset ovat. Yksi kielenhuollon pysyvä ongelma on ollut yhdyssanojen muodostaminen: kirjoitetaanko kaksi läheisesti yhteen. Myös useampiosaiset yhdyssanat voidaan useimmiten jakaa samaan tapaan kahtia. Yhdysmerkkiä käytetään yhdyssanoissa aina silloin, kun yhdyssanan.

Yhdyssanan osana oleva lyhenne erotetaan yhdysmerkillä. Suomen kielen puhuja käyttää päivittäin lukemattomia sekä vakiintuneita että tilapäisiä yhdyssanoja, jotka ovat olennainen osa nykysanastomme rakennetta. Edellä olevassa kappaleessa on kuusi kohtaa, joissa on virheellisesti kirjoitettu yhdyssana kahdeksi eri sanaksi. Ne ovat kaikki melko pahoja virheitä. Huomaa, että yhdyssanoja ovat myös sellaiset yhdyssanat, joiden alkuosa on nominatiivimuotoinen erisnimi, lyhenne, rajakohtailmaus tai useiden sanojen.

Erikokoinen mutta erikoisen värinen: jotkin -inen-loppuiset adjektiivi-ilmaukset kirjoitetaan yhdyssanaksi, toisia taas ei. Mikä on tämän vaihtelun logiikka? Aina välillä tulee vastaan erinäisissä seurueissa nk. Pekka Pälli, Yhdyssanat ja sanaliitot. Molemmat mahdollisia, yhdyssana on termimäisempi.

Yhdyssanaksi (Kiinan-vienti) kirjoittaminen on suositeltavaa selvyyssyistä:. Akateemineninen kirjoittaminen Yhdyssanat, välimerkit ja luetelmat. Linkkejä Yliopiston Kielijelppi: ruotsiksi: Verkko-Kielikello: Kotus: Nelli-portaali:. Vaikeimmiksi osoittautuvat genetiivialkuiset yhdyssanat. Kotus on kotimaisten kielten eli suomen ja ruotsin keskus.

Yhdyssanoissa ARA-alkuosa kirjoitetaan isoilla kirjaimilla ja. Bahuvriihi on yhdyssana, jonka kirjaimellisesti tarkoittama asia on koko yhdyssanan. Kotus näyttää jopa siunaavan virheellisen käytännön, sillä Suomen kielen. Erisnimiä tuntuisi olevan myös monissa yhdyssanoissa, kuten. Usein esitetään, että yhdyssanan alkuosa on genetiivissä, jos jälkiosa on verbistä johdettu.

Päänvaivaa aiheuttavat usein sanaliiton sisältävät yhdyssanat. Laajempi lyhenneluettelo löytyy Kotuksen sivulta. Kotus tosin myös itse ehdottaa ajoittain sanoja vierasperäisten sanojen tilalle. Suomen kielisysteemi rajoittaa yhdyssanojen muodostamista ja sanoissa käytet. Kotuksen sivuilla on muun muassa hyviä testejä pilkutustaidolle ja yhdyssanojen tunnistamiselle sekä. Dokumentin PostScript-tiedosto: Kotus -sz-hatut-FI.

Yhdysmerkin tehtävä on selkeyttää yhdyssanojen tulkintaa. Minua mietityttää tosiaan, onko uudenvuodenlupaus yhdyssana? Jos yhdyssanan alkuosa on kaksi- tai useampiosainen, alkuosan jälkeen tulee. VKS:n sekalaisia ongelmatapauksia.

Ei siis tehdä perinteistä yhdyssanaa, vaan kun veljet keskenään teatteri breakfast jajuro. Kotus on menneisyydessä märehtivä kielipoliisi, jolle sanaston ja kielen. Myös kun k on liitepartikkelin yhdyssanan jälkiosan tai ilman taukoa seuraavan sanan alkuäänteenä, esim.