Kunnallisvalitus

Se tehdään hallinto-oikeudelle. Kunnallisvalitus on valitus, jolla valitetaan kunnanvaltuuston päätöksistä. Kunnallisen muutoksenhakujärjestelmän ymmärtämiseksi tässä. Asianosainen tai kuntalainen voi tehdä kunnallisvalituksen valtuuston päätöksestä.

Kunnanhallituksen ja lautakuntien päätöksestä voi tehdä. Jos olet tyytymätön tekemäsi oikaisuvaatimuksen päätökseen, voit tehdä kunnallisvalituksen hallinto-oikeuteen. Mikäli oikaisuvaatimukseen annettu päätös ei tyydytä oikaisuvaatimuksen tekijää. Honkajoen kunnanjohtajan virkavaalia koskevasta kunnallisvalituksesta.

Valtuuston päätöksiin haetaan pääsääntöisesti. Valitusoikeus ja valitusperusteet. Heinäveden kunnanjohtajan valinta uusiksi – Kasosen olisi pitänyt poistua yleisön joukkoon. Kunnan viranomaisen päätöksiin haetaan muutosta kuntalaissa säädetyllä tavalla yleensä sellaisissa asioissa. Ohjeet kunnallisvalituksen ja oikaisuvaatimuksen tekemiseen. Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Päätökseen saa hakea muutosta. Vasta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä voi. Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (KuntaL § 90):. Tehdään kirjallisesti oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä tai kunnanvaltuuston tekemästä päätöksestä ja osoitetaan. Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain.

Työssä esiteltiin kunnallisessa päätöksenteossa yleisimmät muutoksenhakumenetelmät,oikaisuvaatimus ja kunnallisvalitus. Opinnäytetyön tarkoituksena oli. Loimaan kaupungin ja Attendo Oy:n välillä Alastaron sote-. Haapaveden päätöksenteosta on jätetty kunnallisvalitus Pohjois-Suomen hallinto -oikeuteen. Loviisan Kesämökit -yhdistys on tehnyt kunnallisvalituksen hallinto-oikeudelle.

Teemme kunnallisvalituksen Haapaveden kaupunginvaltuuston. Oikaisuvaatimus on kunnallisvalituksen pakollinen esivaihe. Se on kunnan jäsenen keino valvoa kunnan. Kaupunginvaltuuston päätöksestä sekä toimielinten oikaisuvaatimuksen johdosta tekemästä päätöksestä. Joukko enolaisia on jättänyt Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kunnallisvalituksen Joensuun kaupunginvaltuuston tekemästä Enon ja Uimaharjun. Kuntalain mukainen muutoksenhaku. Muutosta haetaan oikaisuvaatimuksella, kunnallisvalituksella tai hallintovalituksella.

HELSINGIN HALLINTO-OIKEUDELLE 9. Valittaja Tapaninvainion kaupunginosayhdistys ry. Kunnallishallinnossa voidaan kuntalaissa säädettyjen oikaisuvaatimuksen ja kunnallisvalituksen sijasta tai rinnalla käyttää myös seuraavia oikeusturvakeinoja:. Helsingin hallinto-oikeuden päätös. Savikannan koulun lakkauttamispäätöksestä tehty kunnallisvalitus ei aiheuttanut toimenpiteitä hallinto-oikeudessa.

Vanhempaintoimikunta vaati noin vuosi. Pykälän 2 momentin mukaan valituksen saa tehdä sillä perusteella, että 1) päätös on syntynyt. Lisäksi kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen. Päätös johon haetaan muutosta: Kauniaisten kaupunginhallituksen 11. Valituksen tekijä: Kaarina Kailo.

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua.