Lääkärintodistusten säilytysaika

Palkkakirjanpidon yleinen säilytysaika verotusta varten on kuusi vuotta. Tällaisia ovat muun muassa lääkärintodistukset ja muut henkilöstön. Kirjanpitoaineiston säilytysajasta säädetään kirjanpitolain 2:10:ssä. Myös lääkärintodistukset, jotka todentavat liiketapahtuman, kuten.

PÄÄTÖKSENTEKO JA SEN VALMISTELU. Viraston tai sen osaston kokouspöytäkirjat. Palkkahallinnon aineistojen käsittelyä pohditaan sekä säilytysaikojen että hyvän. Sairauspoissaolotilanteessa lääkärintodistuksesta ilmenevien. Kahden vuoden säilytysajasta voidaan kuitenkin poiketa, mikäli se on.

Jos esimerkiksi lääkärintodistusten perusteella. Lisäksi tarkoituksena oli koota kunnallisten asiakirjojen säilytysaika luetteloita. Liikearkistoyhdistys ry:n suositukset säilytysajoista. Asiakirjojen säilytysaikoihin vaikuttavat tekijät. Lääkärintodistus ja -lausunto kirjanpitoaineistona. Kenellä muulla kuin työnantajalla ja oppilaitoksella on oikeus vaatia lääkärintodistus sairaudesta?

Palkanlaskennan aineistojen lakisääteinen säilytysaika on 6 tai 10 vuotta. Hakemukseen on liitettävä lääkärintodistus. Onko määritelty terveydentilatietojen mm. Balanco Tilitoimisto – Käytännön vinkkejä GDPR:n noudattamiseksi yrityksen palkkahallinnossa Autamme taloushallinnon. Viranhaltijapäätöksiin ei liitetä lääkärintodistuksia, jotka säilytetään erillään. Tarvittaessa työntekijän on esitettävä lääkärintodistus myös alle 5 päivän poissaolosta.

Lainmukaista tietojen ilmaisemista on kuitenkin esimerkiksi lääkärintodistuksen välittäminen työterveyshuollon tarjoajalle, ellei työntekijä ole sitä kieltänyt. Palkka- ja henkilöhallinnon asiakirjojen säilytysajat määräytyvät eri lakien pohjalta. Työntekijän toimittamat lääkärintodistukset pitää säilyttää niin, ettei ulkopuolisilla ole niihin pääsyä. Kirjanpitolain mukaan kuitenkin lääkärintodistukset, jotka todentavat esimerkiksi. Aineistot on hävitettävä, kun niitä ei enää käytetä. Esimerkiksi lääkärintodistukset on säilytettävä 6. Olemassa olevan arkistokaapin sisällysluettelo? Työnantaja saa myös antaa työterveyshuoltoon työntekijältä saamansa lääkärintodistuksen, ellei työntekijä kiellä luovuttamasta sitä. Kirjanpidot ja tilinpäätökset täytyy säilyttää.

Myös aineisto, josta kirjanpito ja tilinpäätökset tehdään, on säilytettävä eli arkistoitava. Eli, jos olen saanut jostain syystä sairasloman, ja minun on siitä vietävä lääkärintodistus työnantajalle, onko lääkärintodistuksessa pakko näkyä mikä sairaus on. Arkistoinnin järjestäminen on. TS-Yhtymä on varsinaissuomalainen viestintäkonserni, jonka päätoimialat ovat kustannustoiminta sekä viestintä- ja painopalvelut. Todistuksia ei pääsääntöisesti pidä kirjoittaa. Lisäksi yritys arkistoi rekisteröidyltä saamansa lääkärintodistukset, joita yritys tarvitsee palkanmaksun hoitamiseen ja. Tietojen lakisääteiset säilytysajat määräytyvät seuraavasti: 50 v. Henkilötietojen suojaaminen ja säilytysaika. Suojelu- luokka Lisätietoja työpiste yht.

Jos kerätyn tiedon tarkoitus ei enää päde tai säilytysaika umpeutuu, estämme tai poistamme datan. Oikeutesi tietojen korjaukseen, estämiseen, poistamiseen ja.