Radonpitoisuus hyvinkää

Radonin huomioiminen rakentamisessa Hyvinkäällä. Radonpitoisuudet saattavat vaihdella paljon jopa samalla postinumeroalueella. Pitoisuudet ovat korkeimpia läpäisevillä soraharjuilla ja matalimpia tiiviillä. Karttojen radonpitoisuuden vuosikeskiarvot on laskettu vähentämällä talvella. Säteilyturvakeskus STUK suosittelee radonpitoisuuden mittaamista kaikissa pientaloissa, rivitaloasunnoissa ja kerrostaloasuntojen.

Suomessa sisäilman radonpitoisuudet ovat korkeampia kuin useimmissa muissa maailman maissa. Erityisen korkean radonpitoisuuden. Työskentelyajat suhteessa radonpitoisuuteen ovat Säteilyturvakeskuksen. Paksut täyttösora-ainekset voivat näin kasvattaa myös savimaalle rakennettavan pientalon sisäilman radonpitoisuuden yli enimmäisarvon. Radon on suomalaisten tärkein radioaktiivista säteilyä aiheuttava aine. Siitä aiheutuu noin 200 keuhkosyöpää vuodessa.

Jos tätä ongelmaa ei talossaan hoida. STUK (The Radiation and Nuclear Safety Authority) has an indoor radon. Suomessa on Säteilyturvakeskuksen (Stuk) valmistelee parhaillaan sosiaali- ja terveysministeriölle esitystä, että kaikkien asuntojen radon. Hyvinkään sekä Riihimäen, Lopen ja Hausjärven alueella radontalkoot.

Radon aiheuuaa noin 40 keuhkosyöpää tupakoimauomilla. Radonpitoinen huokosilma kulkeutuu alipaineiseen asuntoon laatassa olevien rakojen kautta. Ulko- ja sisälämpötila vaikuttaa radonpitoisuuksiin ja koska radonia joko on tai ei ole – se ei varastoidu mihinkään – usein jo toimiva ilmanvaihto pienentää. Hyvinkää, 12, Kouvola, 20, Nastola, 26, Sodankylä, 10. Radon ja radonin haittavaikutukset. Suomessa noin 300 ihmistä saa vuosittain keuhkosyövän radonista. Radon on radioaktiivinen jalokaasu, joka syntyy uraanin hajoamistuotteena.

Radonin hajoamistuotteet kulkeutuvat hengitysilman mukana keuhkoihin. Työpaikoilla radonpitoisuus ei saa säännöllisessä työssä ylittää arvoa. Jos asunnon radonpitoisuus on mitattu, siitä pitää ilmoittaa asuntoa myytäessä. Asuinhuoneistojen ja työtilojen radonpitoisuus tutkitaan yleensä STUK:n virallisella mittausmenetelmällä ns. Radon on hajuton, mauton ja näkymätön radioaktiivinen kaasu, jota syntyy maaperän uraanin puoliintumisprosessissa. Kaasumainen radon voi kulkeutua.

Suomessa radon pitoisuudet ovat Säteilyturvakeskuksen mukaan poikkeuksellisen korkeita. Ainoa tapa selvittää asunnon radonpitoisuus on tehdä mittaus. Hyvinkää suunnittelee hiilineutraaliksi kokonaista asuinaluetta – nousisi. Haittapuolena ovat olleet paikoin korkeat radonpitoisuudet, mutta. Hyvinkään kaupungin Tilapalvelun LVI-asiantuntija Juhani Lakanen loihtii. Pitkäaikainen asuminen suuressa radonpitoisuudessa lisää riskiä sairastua. Radon pitoisuutta sisäilmassa ei ilmeisesti ole mitattu?

Corentium -mittarilla selvität sisäilman radonpitoisuuden kätevästi itse. Merkittävimmän haitan muodostaa kuitenkin radon lyhytikäisine tytäraineineen. Lyhytaikaisesti radonpitoisuus nousee louhinnan edellyttämän. Lisäksi mukaan on otettu akustisen suunnittelun ja. Lisätietoa radonista löytyy Säteilyturvakeskuksen nettisivulta Radon. Radon saattaa altistaa syĂśvälle. Korkean radonpitoisuuden alueilla si- säilman pitoisuuksia.

Paras korvausilmaventtiili painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja koneelliseen poistoon. Toimivalla ilmanvaihdolla voidaan vähentää tehokkaasti Radon – ongelmia.