Riukuuntunut männikkö

Ruipeloksi riukuuntunut ja pitkään kituliaasti kasvanut männikkö elpyy hitaasti. Kuusi sietää hakkuun viivästymistä mäntyä paremmin. Oksaisissa ja tiheissä männiköissä harvennus tehdään yllä kuvattua aiemmin ja metsään. Karsiutuminen ja riukuuntuminen. Mikäli tuho jatkuu vielä toisenakin vuonna, männikkö voidaan. Jos puuston valtapituus on yli 11 metriä tai se on pahoin riukuuntunut.

Savukoski esittelee valtatien varressa myös riukuuntunutta, läpimitaltaan noin 16 -senttistä männikköä, joka metsävaratiedoissa on merkitty. Lumituhot harvennuksen ja lannoituksen jälkeen tulevat jos puut hieman riukuuntuneita ennen toimenpiteitä. Ajoissa tehty taimikonhoito ja. Kuusi toipuu parhaiten liian taajassa olemisesta, mutta. Vastaharvennettu ja riukuuntunut männikkö on kaikista pahin ja vauriomäärät suurimmat.

Harvennukset tulisi tehdä ajallaan. Puusto riukuuntuu ja laatu kärsii Taloudelliset tappiot. Lannoitus lisää järeää puuta ja metsänomistajan tuloja! Kuusen seassa lehtipuuta voi olla vähän enemmän, männiköissä. Maanmuokkauksen vaikutus männikön alkukehitykseen.

Ensiharvennustulojen riippuvuus männikön harvennuksen. Jos runkoluku metsässä on suuri ja puut pääsevät riukuuntumaan. Männiköt ovat ensisijaisia energiapuuharvennuksen korjuukohteita, Arto. Hirvituhoille alttiilla alueilla männiköissä. Koivikkoa ei kuitenkaan saa päästää riukuuntumaan ennen ensiharvennusta, koska tällöin kasvu tyrehtyy ja lumi voi.

Jos männikössä tai koivikossa on jo kuusialikasvosta, sitä varjellaan. Tuo palsta on sekametsää ja täysin hoitamaton ja lähes pystyyn riukuuntunut männikköä 60 %ja vähän elinvoimaisempi kuusikkoa 20 %. Männiköillä tilavuuskasvu harvennuksen jälkeen on pitkään. Alttiina lumituholle ovat juuri harvennetut männiköt, jotka ovat. Johtolinjojen reunassa kasvaa riukuuntuneita, pitkiä ja hoikkia koivuja, jotka. Jos hoitamaton riukuuntunut männikkö harvennetaan myöhässä ja vielä kerralla, ja lannoitetaan pari -kolme vuotta siitä: joko on. Harventamaton tai riittämätön harvennus. Joissakin tapauksissa alikasvok- sesta voi kasvattaa. Lumi harventaa ylitiheydessä riukuuntunutta männikköä tunarin ottein.

Ytimennävertäjät lisääntyvät, riehuvat seuraavaan lumituhoon asti. Tavallaan koko suunnitelman voisi. On olemassa erilaisia hoitovirheitä: esim. Männikön harventaminen ensiharvennuksessa jäävien puiden laatu on tärkeä tekijä pystykarsitut. Esimerkkinä huonolaatuinen männikkö lehtomaisella. Kangasmaiden männiköille yleen- sä riittää typen lisäys.

Käytetyin lannoite männiköille on Suomen salpietari, jossa. Jos harvennushakkuita ei tehdä ajallaan, metsät riukuuntuvat ja niiden kasvu ja. Yksi nuorempi kuvio oli alkanut riukuuntua, ja vaatisi myös pikaista harvennusta:. Männikkö oli mielestämme silmällä arvioiden melko heiveröistä verrattuna. Riukuuntuneita hoitamattomia metsiä ei. Jäkälät ja varvut edistävät pintapalon etenemistä männiköissä. Paikoin nuori männikkö on liian tiheänä riukuuntunut.

Kun siirrytään kohti etelää, säilyy topografia saman tyyppisenä. Eteläosan lahdelma on geomorfologisesti. Kuva 11 Hyväkuntoinen kuivahkon kankaan männikkö kuviolla 85. Männiköiden ja koivikoiden hakkuutähdemäärät ovat usein alle puolet.

Itse kävin juuri korjaamassa yhden 35v männikön lumituhoja. Aikoinaan riukuuntunut ja ei ole sitä uskaltanut harventaa kovinkaan harvaksi. Vuotta aiemmin koneellisesti ensiharvennettu männikkö. Koivu on harvennettava ennen kuin se pääsee riukuuntumaan.