Sähkön päästökerroin 2016

Liikenteen päästöt ja energiankulutus. Kasvihuonekaasupäästövähenemän kestävyyskriteerissä biopolttoaineen tai bionesteen päästöjä verrataan korvaavaan. Jotta sähkönkulutukseen liittyvät hiilidioksidipäästöt voidaan laskea, on ensin määriteltävä päästökerroin. Samaa päästökerrointa käytetään kaikessa. Suomen keskimääräinen ostosähkö, päästökerroin, 181. Sähköntuotannon polttoaineet ja CO2- päästöt. Henkilökohtainen tiedonanto (Personal communication).

Ominaispäästö eli päästökerroin kuvaa myytyä energiayksikköä kohdin aiheutunutta päästömäärää. Kaukolämmön päästötieto päivitetään vuosittain maaliskuussa ja sähkön sekä jäähdytyksen tiedot heinäkuussa. Uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön määrä. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt (kt CO2-ekv) 26,4. Yleiset perusteet ja toteutuneen sähkön – ja lämmöntuotannon kertoimet.

Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt (kt CO2-ekv) 24,5. Myymämme sähkön alkuperä vaihtelee jonkin verran vuosittain. Epäsuorat päästöt (Scope 2) sisältävät Senaatti-kiinteistöjen ylläpitämiin kiinteistöihin ostetun energian (lämpö, sähkö ja kylmä) tuotannosta aiheutuvat. Vattenfallin myymän sähkön jakautuminen eri energian tuotantomuotojen kesken.

Energianhankinnan rahallinen arvo ja päästöt. Sähkön alkuperä ja energialähteet. Loput tuotettiin joko paikallisesti omilla voimalaitoksilla tai osakkuuslaitoksilla. Kokonaisenergiankulutus kattaa OP Ryhmän lämpö- ja sähköenergian sekä. G4-EN16 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (scope 2) ja G4-EN18. Kuljetuksille Lipasto toimii hyvänä.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2- päästöt (Mt). Kotiasiakkaana saat fortumilta uusiutavalla energialla tuotettua sähköä. Valtakunnallisen sähkön päästökerroin pienenee 40 %. Jätehuollon CO2e- päästöt pienenevät 20 %. Kaukolämmön CO2- päästöt olivat siis 33 % pienemmät kuin Suomessa. Lappeenrannan Energia Oy tarjosi asiakkailleen Metsävoima- ja Tuulivoima- sähkötuotteita. Polttoaineille sekä lämmölle ja sähkölle on esitetty CO 2 -päästökertoimet, joilla. Taiteen laitoksen tehtävä on nykytaiteen ammattilaisten sekä taidealan pedagogien perus- ja jatkokoulutus sekä nykytaiteen ja taidekasvatuksen tutkimus. Syötä vuotuinen sähkönkulutus ja päästökerroin alla olevan taulukon.

Keskimääräisen sähkön päästökerrointa laskettaessa koko Suomen. Suomen NCC Roads jatkaa EKOenergian käyttöä – sähkön päästökerroin puhdas nolla. Biomassapolttoaineiden khk-laskennassa käytettävää sähkön päästökerrointa koskien. Laitoksella kulutetaan sähköä ja polttoöljyä prosessissa sekä polttoöljyä. Typen ja fosforin päästökertoimen kehitys ravinteiden kilohinnan mukaan.

Toteutuneet sähköntuotannon CO2- päästöt. Lämmön, sähkön, veden ja asukkaiden tuottaman jätteen päästöt. Työmaiden siistinä pitäminen ja. Vesisähkön päästöt ovat nolla, joten tuotettu kilowattitunti vesisähköä vähentää päästöjä 2,4 kivihiilikiloa. Maakaasulla tuotetun sähkön päästöt. Taulukko 7 esittää yhdistetyn sähkön – ja lämmöntuotannon päästöt.

Sähkölämmityksen päästöt riippuvat sähkön tuotantotavasta.