Suojatiemerkinnät

Olen ihmetellyt, miksi suojatiemerkinnät ovat muuttuneet viime aikoina, kesäisin paljon pyöräilevä Reetta Laitinen pohtii Kuopion Alavan kirkon risteyksessä. Suojatie merkitään saman levyisenä kuin siihen liittyvä väylä. Kohdissa, joissa on pieni kaarresäde, viivat voivat olla. Suojatie on jalankulkijoille ja joskus myös pyöräilijöille varattu ajoradan, pyörätien tai raitiotien ylittämiseen tarkoitettu ja liikennemerkein tai tiemerkinnöin. Suojatiemerkintä ajoradassa ei vuoden alusta ole enää ollut.

Polku- pyöräilijä ja mopoilija saavat tällöin käyttää suojatietä tien ylittämiseen.

Oulun liikenneturvallisuussuunnitelma

Jatkeen molemmilla puolilla olevien suoja- tiemerkintöjen juovien pituus on tällöin vähin-. Polkupyörä on ajoneuvo siinä missä auto tai moottoripyöräkin, ja pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja. Polkupyörää koskevat liikenteessä siis suurelta osin samat. Länsiväylän lukija ihmettelee, miksi vastikään uudelleen päällystetyltä Westendintieltä puuttuvat suojatiemerkinnät muun muassa Westendinpuiston koulun. Nykyisten pelkkien suojatiemerkintöjen tilalle tarvitaan. Miksi suojatie merkinnät on maalattu maalia säästellen?

Nyt nää pölhöt pyöräilijät luulee et kaikissa on pyörätien jatke.

Liikennemerkkien käyttö kaduilla

Suojatiemerkinnät

Tampereen ongelmaristeys sai uudet suojatiemerkinnät: Seuraavaksi selvitetään, auttaisivatko liikennevalot. Juovien pituus on vähintään 2,5 metriä. Milloin «pyörätien» «jatke» sijaitsee suojatiemerkinnän keskellä, suojatiemerkintä korvaa katkoviivat. Oikeuden mukaan syytetyn olisi tullut havaita suojatiemerkinnät jo aiemmin lähestyessään risteystä. Talvikelillä ajaessa on otettava huomioon. On alkanut ilmestymään suojatiemerkintöjä joissa keskellä on maalaamaton alue. Siis periaatteessa kuin menisi kaksi kapeata suojatietä.

Työmaan kohdalla poikkeava nopeusrajoitus. Vanhanpaikantien suojatiemerkinnät. Kadunpitäjällä tulee olla nykyistä paremmat mahdollisuudet puuttua ajoneuvojen. Liikennemerkkimuutokset ja suojatiemerkinnät. Pyhäntä c Pyhännän kunta pohjakartta.

Toivon, että suojatiemerkinnät tehdään pikaisesti uudelleen ja tällä kertaa vähän pidempään kestävällä maalilla. Merkinnät tehdään pintamerkintänä massapaksuuden. Keväällä muun muassa Aulangontien suojatiemerkinnät ovat saaneet osittain uuden maalipinnan. Uudet merkinnät ovat kuitenkin jo nyt.

Vielä yksi paikka, jossa välttämättä tarvitaan suojatiemerkintöjä pyörätien pintaan: monella bussipysäkillä laskeudutaan bussista suoraan pyörätielle ja samaa.

Tiemerkintöjen suunnittelu

Kiitoradan päistä erottui selvästä niin sanotut ” suojatiemerkinnät ”, joka ilmaisivat radan loppumisesta. Noin kolmasosan kohdalla pohjoispäädystä oli tiivis. Kuva 37 Esimerkki reunaviivan ylimaalatut suojatiemerkinnät. Kuva 38 Esimerkki jalankulkijan ylitysmatkan. Luonnonkivestä, betonikivestä tai massauksella tehdyt suojatiemerkinnät erottuvat hyvin kontrastina kulkuväylän pintamateriaalista ja säilyttävät kontrastieron. Suojateiden turvallisuutta olisi helppo parantaa: suojatiemerkinnät voitaisiin kääntää poikittaisiksi autojen ajosuuntiin nähden. Jos pyörätien jatke merkitään suojatiemerkinnän rinnalle tai keskelle, suojatien puoleista katko- viivaa ei merkitä.

Pyörätien jatke tai sillä ajoradalle. Massamerkintöjä ovat suojatiemerkinnät ja vastaavat kaduilla olevat valkoiset viivat. Joonaksentien ja Sparrentien risteyksessä liikkuu paljon ala – ja yläkoululaisia, mutta suojatiemerkinnät ovat puutteellisia. Valoristeykseen tulee yksi Lahnuksentien ylittävä suojatiemerkintä. Lisäksi suojatiet tulevat molemmille puolille Luhtajoentien liittymää.

Muissa tapauksissa ja taajaman ulkopuolella noudatetaan suojatiemerkinnöissä Liikenneviraston.