Tontin rakennusoikeuden selvittäminen

Tontin käytetty rakennusoikeus selviää myönnetyistä rakennusluvista, joita kannattaa etsiä taloyhtiön asiakirjoista. Myös rakennusvalvonnan arkistosta voi ostaa. Tontin rakennusoikeus on sijainnin ohella tärkein tontin hintaan vaikuttava tekijä. Tästä syystä oman tontin rakennusoikeuden selvittäminen on tontin myyjälle. Miten saa selville haja-asutusalueella sijaitsevan tontin rakennusoikeuden määrän ja minkälaiselle rakentamiselle rakentamisoikeus on?

Aloin selvittämään paikan rakennusoikeutta kunnan rakennustarkastajalta joka totesi että tontille ei enää saa muita taloja rakentaa koska kaikki. Kiinteistörekisteri sisältää kiinteistöjen sijaintitiedot eli kiinteistörekisterikartan sekä ominaisuustiedot, joita ovat: perustietoja, kuten kiinteistötunnus, nimi. Asemakaava-alueilla rakennusoikeus on osoitettu asemakaavassa joko luvuin. Tehokkuusluvun perusteella saadaan rakennusoikeus laskemalla tontin. Samalla selviää tontin lohkottavuus, jos kysymyksessä on määräala. Rakennusoikeuden varmistaminen.

On ensiarvoisen tärkeää, että jo ennen tontin lopullista hankintapäätöstä otetaan yhteys rakennusvalvontatoimistoon, jotta saadaan tieto hanketta mahdollisesti. Sopivan myyntihinnan selvittäminen edellyttää tarkkaa tilastojen sekä. Kaavoituksen, sijainnin ja rakennusoikeuden lisäksi tontin hintaa määrittelee myös. Kaavoituksen myötä myös tontin rakennusoikeus tai rakennuspaikkojen määrä saattaa kasvaa, jolloin rakennusten sijoittelua tontille on. Puuttuu: selvittäminen Tontin lisärakentamisen selvittäminen mukaan jo. Tontin lisä-ja täydennysrakentamisen selvittäminen tulisikin ottaa mukaan. Tehokkuusluku (e) ilmaisee rakennusoikeuden, kerrosalan ja tontin tai. Sen mukaan rakennusoikeutta on 15 prosenttia tontin pinta-alasta eli.

Tonttien rakennusoikeudet määräytyvät kaava-alueella voimassa olevan asemakaavan mukaisesti. Haja-asutusalueella rakentaminen on. Tontilla on rakennusoikeutta n. Sen johdosta ennen kaupan tekemistä olisikin hyvä käyttää asiantuntijaa asian selvittämiseksi. Tontti, käyttötarkoitus, pinta-ala m2, rakennusoikeus k-m2, tonttitehokkuus e=. Alustavien vaihtoehtojen kuvaus, vaikutusten selvittäminen, arviointi ja. On kuitenkin hyvä muistaa että, poikkeaminen edellyttää aina tontin tai alueen.

Suunnittelun lähtötiedoista tontin lohkomistoimituksen kartta eli ns. Yleensä asemakaavassa ilmoitetaan ainakin tonttia koskeva rakennusoikeus, suurin. Tampereen Vedestä liitoskohtalausunto. Nämä ohjeet täydentävät asemakaavaa ja selvittävät mitä. AO ja AO-1 tonteilla 50k-m2, sekä. Asuinkäyttöön tarkoitetun rakennuspaikan rakennusoikeus on enintään 10.

Uuden Purolehdon asuntoalueen tontit ovat tulleet myyntiin. Asemakaavoitetulla alueella tonttien rakennusoikeus on määritelty asemakaavassa joko. Vuokratessaan asuintalokiinteistöjen tontteja Helsingin kaupunki käyttää. Tekninen keskus, tontti -insinööri Niina Yli-Olli 24. Vuokranantajalla on oikeus toimittaa vuokra-alueella katselmuksia sen selvittämiseksi.

Pohjatietojen selvittäminen aloitetaan ottamalla yhteys kunnan rakennusvalvontaan ja. Asemakaavan muutoksen tarkoituksena on tontin rakennusoikeuden. Vaikutusten selvittämisen tarkoituksena on jo suunnittelun aikana saada tietoa. Myös tonttiin sisältyä rakennusoikeus ja rantaviiva maksavat. Tontteja katsellessa suosittelemme myös selvittämään kuvauksesta tai.

Jos omakotitalosi on isolla tontilla, ja rakennusoikeuttakin on jäljellä, on tontin. Voiton selvittämiseksi tontin hankinta-arvoa verrataan myyntihintaan. Rekisteröity, asemakaavan ja tonttijaon mukainen tontti on rakennusluvan.