Vuosiloman pitäminen

Kesäloma (enintään 24 arkipäivää), on annettava kesälomakaudella 2. Millaisia säädöksiä on vuosiloman pitämisestä loma-ajan ulkopuolella? Työntekijä ei voi itse päättää sitä, milloin pitää vuosilomansa. Loman pitämisestä muuna ajankohtana kuin lomakaudella voidaan kuitenkin sopia työnantajan ja työntekijän kesken. Palkatulle työntekijälle kertyy lomaa tai vapaata. Tämä kannattaa ottaa huomioon ja suunnitella etukäteen, miten lomat hoidetaan. Työntekijälle kertyy työsuhteen aikana vuosilomaa, jonka ajalta maksetaan palkka.

Lomapäivien lukumäärä ja loman ajalta maksettava palkka. Vuosilomakaudesta on voitu sopia laista. Jos sairastun ennen vuosiloman alkua tai sen aikana, siirtyykö vuosiloma? Sinun tulee keskustella loman pitämisestä hyvissä ajoin ennen työsuhteen. Kunta-alalla työnantajan on sijoitettava vuosilomasta 20 päivää lomakaudelle ( kesäloma) tai ainakin vähintään 65 prosenttia ansaitun loman. Lisäksi saadaan sopia 12 arkipäivää ylittävän lomanosan pitämisestä.

Lomanmääräytymisvuoden ansaittujen vuosilomien pitäminen jo kyseessä olevan lomanmääräytymisvuoden syksyllä on mahdollista poikkeustapauksissa. Pääsääntönä on, että työnantaja määrää vuosiloman pitämisen ajankohdan. YTK-Yhdistyksestä lisäturvaa työelämän käänteisiin. YTK:n täysjäsenenä hyödyt ansioturvan lisäksi monipuolisista vakuutuksista ja työnhaun tuen palveluista. Työneuvoston lausunto vuosilomalain tulkinnasta.

Merimiesten vuosilomista on säädetty erikseen merimiesten. Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista on uudistettu 9. Lomapäivät määritellään yksityisellä ja julkisella sektorilla hieman eri tavalla. Tällaisissa töissä vuosiloman pitäminen lomakauden aikana on hyvin vaikeaa, jopa mahdotonta. Uuden vuosilomalain mukaan ketjutetuissa määräaikaisissa. Hei, Olen hoitovapaalla ja saan kotihoidontukea ilman mitään kunta tms. Lomautus jatkuu normaalisti vuosiloman päätyttyä. Milloin mukaan lasketaan lauantai milloin taas ei. Miten loman sisään osuvat pyhäpäivät vaikuttavat.

Voiko työnantaja määrätä pitämään vuosiloman sairausloman kanssa samaan aikaan? Olen ollut pitkällä sairauslomalla ja vuosiloma jäänyt. Lähtökohta on, että loma annetaan yhdenjaksoisena. Minulla on määräaikainen työsopimus ajalle 1. Kertyykö minulle 11 kk:n ajalta vuosilomaa? Lakisääteisen vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden johdosta.

Ennen loma-ajan määräämistä työntekijää on. Jos työajan ja palkan muutos tapahtuu vasta lomanmääräytymisvuoden päättymisen jälkeen mutta ennen vuosiloman tai sen osan pitämistä. Selvitä mitä vuosilomalaki tarkoittaa sinun kohdallasi. Työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan.

Säästettävän osan pitämisen ajankohdasta on hyvä sopia samalla kun. Jos loman pitäminen ei ole mahdollista 31. Määräaikainen työsopimus ja loman pitäminen. Haluatko vastausta lakiasiaasi?

Tämän sivun tietoja ei ole saatavilla. Jos työntekijän tulee olla töissä alle 14 päivänä kuukaudessa, vuosiloman.