Yläpohjan jäykistys

NR- yläpohjan jäykistyksen mitoitusohjelma. Ohjelman tekijä ei vastaa ohjelman mahdollisista virheistä. Jäykistelinjat 2, 3 ja 4 toteutetaan. Yläpohjan tasossa vaikuttava viivakuormitus. RIL 244, Puurakenteiden jäykistyksen ja halkeilun hallinta sekä RIL 248, NR- kattorakenteiden jäykistys. Asiasanat: puurakenteet, asuinrakennukset, jäykistys, stabiliteetti.

Jäykistys jää suunnittelussa usein liian vähälle huomiolle. Tämän työn on osaltaan tar- koitus auttaa keskittymään myös tähän tärkeään asiaan. Asiasanat: NR-rakenteet, puurakenteet, pientalo, jäykistys, stabiliteetti. Väli- ja yläpohjien alat jaetaan käyttötarkoituksien mukaisiin luokkiin. Mitä tarkoittaa yläpohjan jäykistäminen? Yksittäisten komponenttien jäykistys.

Vaakaristikoiden väliin jäävät kattotuolit jäykistetään vaakaristikoihin ruode- lautojen avulla. NR – yläpohjan jäykistyksen mitoitusohjelma. Levytyksen mitoitus Q-pinnan mukaan. NR-vaakaristikkojen ja –pukkien asennus toteutetaan jäykistys -. Rakennus jäykistetään rungon poikkisuunnassa mastopilareilla ja tarvittaessa rungon. Pystyvinoreivaukset yhdessä alapaarteen jäykistyksen kanssa. Ristikoiden yläpaarretason tulee aina olla jäykistetty.

Mitoita B10 mukaan Proit-talon yläpohjan primääripalkit LP3, L= 8m kuvan mukaan ja LP4, L= 6m kuvan mukaan. Millä saa rungon jäykistettyä käytettäessä uudisrakennuksessa. Runko jäykistetään tarkoitukseen so-. Onko rungon ja yläpohjan jäykistys määritetty. Pientalo jäykistetään tuulikuormille yleensä tuulensuuntaisilla ulko- ja.

Rakennus on jäykistetty seinillä ja porras-hissi -torneilla. Vesikaton runkorakenteet, tuulijäykistys ja sidonta. Kattoristikot, nurjahdustuet, yläpohjan jäykistys. Rakennuskohteeseen tulee aina laatia eril-. Kantavana rakenteena yläpohjassa on naularistikot sekä avonaisella seinällä on liimapuukannattaja suunnitelmien mukaan. Kipsilevyillä jäykistettyjen puurunkoisten yläpohja -, välipohja- ja. Levyillä jäykistetty ylä- ja välipohja toimii tasossaan kuten korkea levyuumainen palkki, jonka. Vesikatto ja yläpohja kannatellaan tehdasvalmisteisilla puuristikoilla.

Yleisesti käytetään 12 mm levyä puhtaasti tuulisuojana ja rungon jäykistys varmistetaan. Kyllä sen jäykistyksen voi tehdä tilapäistuilla ja tehdäänkin ja katon voi laitaa. Muotohöylätyt laudat ja listat. Lujuus, jäykistys ja kantavuus. Ulkoverhouksen tuuletusväli on riittävä. Yläpohja – ja kattorakenteiden jäykistys tarkistettu vesikattorakenteet. Harkkokerrostalon jäykistäminen teh dään hyvin pitkälle.

AL-Katot Oy vastasi yläpohjan vedeneristyksestä. KANTAVA RAKENNE 50×125 k600 JA JÄYKISTYS ESIM. MUKAAN 140 mm LÄMMÖNERISTYS, MUOTOILTU. Useita naulalevyristikoin suunniteltuja jänneväliltään noin 25 m yläpohjia on jouduttu. RIL 248 NR-kattorakenteen jäykistyksen suunnittelu ja toteuttaminen. Ohje käsittää seinien, ala-, väli- ja yläpohjan puurunkotyön platform. Se jäykistettiin vinolaudoituksella. PUUKERROSTALO – Stabiliteetti – – NR-ristikkoyläpohjan jäykistys Tero Lahtela NR-RISTIKOT NR-RISTIKOT.

NR yläpohjan jäykistys Mitoitusohjelma.