Ytunnus hakulomake

Siinä on seitsemän numeroa, väliviiva ja tarkistusmerkki. Yritykset ja yhteisöt voivat ilmoittaa. Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella (Y-lomake), rastita myös sivun 1 kohta. Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Y – tunnuksen näet YTJ-palvelusta noin. Hankehakijan on tarkistettava, että hakijan yhdistysrekisteritiedot ovat ajantasalla, hankittava yhdistykselle y – tunnus ja Katso-tunnisteet Hyrrä-asiointia varten. Onko lisän hakija saanut de minimis-tukea kuluvana vuonna. Nettisivuosoite tai sosiaalisen median kanava.

Työllisyyden kuntalisä työnantajille. Toimitettava 2 kk:n sisällä työsuhteen alkamisesta). Hakijan nimi (yksityisen liikkeenharjoittajan täydellinen nimi, yhteisön rekisteriotteen mukainen nimi). Hakemus tulee täyttää huolellisesti. Puutteellisia hakemuksia emme voi käsitellä. AINEJÄRJESTÖN AVUSTUKSEN HAKULOMAKE. Ohjeet: Tällä lomakkeella haetaan TAJA:n tukea opiskelijatoimintaan.

Valitse haluamasi sijoitustuote. Kylien kehittämisrahan hakulomake. Merkitse tähän rastilla, jos hanke toteutetaan yhteishankkeena ja täytä jokaisesta hakijasta oma lomake. Hakeudu sertifiointiin täyttämällä ja lähettämällä oheinen hakulomake valitsemallesi.

Arviointilaitoksen hyväksyttyä hakemuksen, saat sähköpostitse tunnukset. Toimiala Postiosoite Postinumero ja – toimipaikka. Kaikkien rahoitusvälineitä omistavien y -tunnuksellisten yritysten on hankittava LEI- tunnus tämän vuoden marraskuusta alkaen. Hakulomake kasvinsuojeluaineita koskevan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjäksi. Yksi hakemus tehdään myös silloin, kun työnantajan eri osoitteissa olevilla toimipaikoilla on eri. Yrittäjätoiminta ja työtulon perustelut.

OL-URAKOITSIJAHYVÄKSYNNÄN HAKEMUSLOMAKE. Omistajayhteisön valtion tukemien asuinhuoneistojen pinta-ala m2 lukumäärä kpl. Hakija siirtää osan haettavasta tuesta yhdelle tai useammalle taholle hankkeen to- teuttamista varten (tuen siirto). Kiinteistöjen yhteisjärjestely.

Nimenkirjoitusoikeuden omaavien henkilöiden nimet. Työnantaja kohdennetuissa rekrytoinneissa hakulomakkeella kysyy ja mitä tietoja. RÖN SAAREN MATKAILUPALVELUIDEN HAKUOHJE. Kansainvälisessä ja monialaisessa tiedeyliopistossamme jokaisen on helppo löytää paikkansa. Kuntakäyttäjät: Kuntakäyttäjät tarvitsevat U-tunnuksen johon liitetään YLVAn käyttöoikeus. Yritys tunnistetaan y – tunnuksen perusteella, joten tämän on oltava oikein yrityskohtaisesti.

Duo olohuone -ryhmän ohjaajana. Puolison polku -vertaisryhmän ohjaajana. Verkkovertaisohjaajana Vertaishenkilönä. Yritysten rahoitushakemus Tutkimus ja tuotekehitys Pieni tai keskisuuri yritys.

Tiedot nykyisestä työsuhteesta tai yritystoiminnasta. Postinumero ja postitoimipaikka. HAKEMUS VALTIONAVUSTUKSEN SAAMISEKSI. Jääkiekkoilijoiden Koulutus- ja Ammatinedistämissäätiön Olympiarahasto tukee vähävaraisten perheiden jääkiekkoharrastusta.

Hyvää Suomesta -merkin käyttöoikeushakemus MTK:n ja SLC:n jäsenille.